Nieuwsbrief Banken april 2017

Nieuwsbericht
Datum 26 april 2017

In dit nummer: IMF-aanbevelingen voor banken en toezicht; Vervolgstappen na jaarlijkse beoordeling covered bondprogramma’s; Rondetafelgesprek over onbedoelde effecten van regulering; DNB opent Digitaal Loket Toezicht; Guidance transactiemonitoringsproces bij banken; ECB verduidelijkt bevoegdheden voor grote banken; DNB publiceert handvatten voor gebruik integrity risk appetite; Relevante internationale publicaties; Kalender.

IMF-aanbevelingen voor banken en toezicht

DNB gaat aan de slag met de IMF-aanbevelingen voor het toezicht. Een interview met Paul Hilbers, divisiedirecteur Financiële stabiliteit. Lees meer

Paul Hilbers

Vervolgstappen na jaarlijkse beoordeling covered bondprogramma’s

DNB en de Dutch Association of Covered Bond Issuers (DACB) hebben vervolg- en actiepunten opgesteld voor de audits, de stresstesting en het post issuer default plan. Lees meer

Rondetafelgesprek over onbedoelde effecten van regulering

DNB onderzoekt de onbedoelde effecten van regulering en luistert naar de ervaringen van de sector. Doel is te komen tot adviezen ter vermindering van deze effecten. Lees meer

DNB-onderzoek belastingplanning

DNB opent Digitaal Loket Toezicht

Op 10 april ging het Digitaal Loket Toezicht (DLT) live. Daarmee biedt DNB een transparanter, efficiënter en gebruiksvriendelijker communicatiemiddel voor de financiële instellingen. Lees meer

Guidance transactie-monitoringsproces bij banken

Vanaf medio mei publiceert DNB de concept-guidance met handvatten voor transactiemonitoring. DNB legt dit concept voor aan de sector op diverse consultatiebijeenkomsten. Uitnodigingen hiervoor worden binnenkort verstuurd. Lees meer

DNB gevel

ECB verduidelijkt bevoegdheden voor toezicht op grote banken

De ECB heeft aan de grote banken gemeld competent te zijn om uitvoering te geven aan bepaalde bevoegdheden uit het nationale recht die betrekking hebben op het toezicht op significante instellingen (SI’s). Lees meer

DNB publiceert handvatten voor integrity risk appetite

Veel financiële instellingen zijn bezig met het vormgeven van een integrity risk appetite. In mei publiceert DNB handvatten hiervoor. Lees meer

Integriteitsrisk

Relevante internationale publicaties

DNB maakt u attent op verschillende recente publicaties van de ECB, EBA en Europese Commissie. Lees meer

Kalender

Het helpt om te weten welke informatieverzoeken wanneer komen. DNB biedt u een actueel overzicht. Lees meer

Toetsenbord