Nieuwsbrief Banken april 2018

Nieuwsbericht
Datum 25 april 2018

In dit nummer: Van regel tot handreiking; Resultaten onderzoek integriteitsrisico’s en productontwikkeling; DNB onderzoekt securitisaties bij LSI’s; Klimaatrisico’s op de agenda van toezichthouders; Relevante internationale publicaties; Kalender uitvragen.

Van regel tot handreiking

‘We gaan het consultatie-instrument breder inzetten’. Een gesprek met Olaf Sleijpen, divisiedirecteur Toezicht Beleid.

Lees meer

Olaf Sleijpen

Resultaten onderzoek integriteitsrisico’s en productontwikkeling

DNB constateert vaak dat banken de productgerelateerde integriteitsrisico’s onvoldoende belichten in de SIRA en het productontwikkelings- en productreview-proces.

Lees meer

DNB onderzoekt securitisaties bij LSI’s

DNB toetst periodiek of LSI’s bij securitisaties voldoen aan de CRR-criteria voor retentie en due diligence-vereisten.

Lees meer

Integriteitsrisk

Klimaatrisico’s op de agenda

Op vrijdag 6 april organiseerde DNB samen met de Britse centrale bank en de Franse toezichthouder ACPR een conferentie over de impact van klimaatrisico’s.

Lees meer

Landschap

Relevante internationale publicaties

Graag maakt DNB u attent op verschillende recente publicaties van onder andere de ECB, EBA, de Europese Commissie en andere internationale gremia.

Lees meer

Kalender uitvragen banken april 2018

Het helpt om te weten welke informatieverzoeken wanneer komen. DNB biedt u een actueel overzicht.

Lees meer

Informatie