DNB neemt Belgische maatregel voor de hypotheekmarkt over

Nieuwsbericht
Datum 30 april 2019

Banken die gebruik maken van IRB moeten een hoger risicogewicht toepassen als zij voor meer dan EUR 2 miljard aan Belgische residentiële hypotheken hebben uitstaan.

DNB heeft besloten om een Belgische macroprudentiële maatregel voor de hypotheekmarkt over te nemen. Nederlandse IRB-banken die via bijkantoren of direct grensoverschrijdend meer dan EUR 2 miljard aan Belgische residentiële hypotheken hebben uitstaan, moeten een hoger risicogewicht toepassen.

Inhoud Belgische maatregel

De Nationale Bank van België heeft in 2018 op basis van artikel 458 van de verordening kapitaalvereisten (CRR) een add-on ingesteld op risicogewichten voor de portefeuille residentiële hypotheken van IRB-banken met Belgische woningen als onderpand. Deze add-on bestaat uit twee elementen:

  • een verhoging van de risicogewichten met 33%
  • een verhoging van de risicogewichten met 5 procentpunt.

De maatregel beoogt bij te dragen aan de opbouw van bancair kapitaal, in het licht van de toenemende risico’s op de Belgische huizen- en hypothekenmarkt, en het ontmoedigen van het nemen van excessief risico. Op zichzelf geldt de maatregel alleen voor instellingen met een Belgische bankvergunning, waaronder dochters van buitenlandse banken. De European Systemic Risk Board heeft daarom reciprociteit van deze maatregel aanbevolen om toezichtarbitrage te voorkomen.

Drempel

DNB heeft besloten de Belgische maatregel te reciproceren om bij te dragen aan de effectiviteit van het Belgische macroprudentiële beleid. Hierdoor geldt deze maatregel ook voor direct grensoverschrijdende uitzettingen en uitzettingen via bijkantoren van Nederlandse banken. DNB past een instellingsspecifieke materialiteitsdrempel van EUR 2 miljard toe. Zolang de relevante uitzettingen van een Nederlandse bank onder deze drempelwaarde blijven, is deze bank vrijgesteld van het opvolgen van de gereciproceerde maatregel.

Meer informatie

Meer informatie over reciprociteit en deze Belgische maatregel is te vinden op Open Boek en op de website van de ESRB.

> Terug naar de Nieuwsbrief