Toepassing Joint Guidelines op verklaringen van geen bezwaar

Nieuwsbericht
Datum 30 april 2019

De Europese herziene Joint Guidelines leiden tot wijzigingen in de beoordeling door DNB van aanvragen voor verklaringen van geen bezwaar (vvgb).

Dit betreft de beoordeling van de reputatie van een kandidaatverwerver van een vvgb, de beoordeling van de vvgb’s voor groepsmaatschappijen en de berekeningswijze van de indirecte gekwalificeerde deelnemingen. Hieronder leest u meer over deze drie onderwerpen.

Beoordeling reputatie kandidaatverwerver van een vvgb

Bij de aanvraag van een vvgb toetst DNB de betrouwbaarheid van een kandidaatverwerver. Per 1 juli 2019 wordt ook zijn of haar reputatie beoordeeld. De beoordeling omvat naast een toets van de betrouwbaarheid ook een toets van de vakbekwaamheid, bestaande uit bestuursbekwaamheid en technische bekwaamheid.

Meer weten? Zie Open Boek Toezicht.

Aanscherpen beoordeling vvgb’s voor groepsmaatschappijen

Bij het verlenen van vvgb’s voor groepsmaatschappijen beoordeelt DNB voortaan alle groepsmaatschappijen in de zeggenschapsketen. Wijzigingen in de keten moeten ruim van tevoren worden gemeld. Een wijziging zal namelijk in veel gevallen leiden tot de noodzaak voor een vvgb-aanvraag. Een wijziging kunt u digitaal melden via een kennisgevingsformulier in het Digitaal Loket Toezicht. Dit formulier wordt binnenkort beschikbaar gesteld. Tot die tijd kunt u wijzigingen melden door een e-mail te sturen naar markttoegang@dnb.nl.

Meer informatie over vvgb’s voor groepsmaatschappijen vindt u op de website van DNB. Heeft u vragen? Neem dan contact op met DNB via markttoegang@dnb.nl.

Berekeningswijze indirecte gekwalificeerde deelnemingen

Naast rechtstreekse aandeelhouders in een financiële doelonderneming kunnen er ook personen zijn die middellijk (indirect) invloed van betekenis verwerven in de doelonderneming. Dit zijn indirecte deelnemingen van 10% of meer in een financiële doelonderneming. Hiervoor is een vvgb nodig.

DNB beoordeelt of er sprake is van invloed van betekenis en past hierbij de berekeningswijze toe uit de Joint Guidelines. Meer informatie over deze toepassing, in het bijzonder het zeggenschapscriterium en het vermenigvuldigingscriterium, vindt u op Open Boek.

> Terug naar de Nieuwsbrief