Kort nieuws

Nieuwsbericht
Datum 30 april 2019

Hierin aandacht voor publicatie Compendium Resolutie 2019 en Brexit-voorbereidingen

Informatie

Publicatie Compendium Resolutie 2019

DNB heeft een nieuwe versie van het Compendium Resolutie gepubliceerd. Met het Compendium informeert DNB over het bankenresolutieregime en het depositogarantiestelsel (DGS), het resolutieplanningsproces en de resolutie- en DGS-fondsen.

DNB biedt daarnaast waar mogelijk inzicht in de prioriteiten en de periodieke interacties van DNB en de Single Resolution Board met instellingen voor 2019. Een goede en hechte samenwerking ligt immers aan de basis van resolutieplanning. Het Compendium Resolutie is gepubliceerd op dnb.nl en wordt jaarlijks geüpdatet.

Brexit-voorbereidingen

De Europese Raad van 10 april 2019 besloot tot uitstel van de Brexit-datum tot uiterlijk 31 oktober 2019. Daarbij is ook besloten dat wanneer het VK het uittredingsakkoord niet uiterlijk op 22 mei heeft geratificeerd, het VK verplicht is om verkiezingen voor het Europees Parlement te houden. Doet het VK dit niet, dan is uittreding een feit op 1 juni 2019. De transitieperiode tot en met eind 2020 die de EU en het VK in een eerder stadium overeenkwamen - en die inwerking treedt na ratificatie van het uittredingsakkoord – is niet aangepast.

Het VK krijgt hiermee meer tijd om een uittredingsakkoord met de EU te bereiken. Het risico op een no-deal Brexit is daarmee uitgesteld, maar niet weggenomen. Van belang is dat banken hier rekening mee blijven houden bij hun resterende Brexit-voorbereidingen. Verschillende wet- en regelgeving die is aangekondigd door de Europese Commissie en het ministerie van Financiën – en die in werking treedt na een no-deal Brexit – is daarnaast tijdelijk van aard, net als de transitieperiode bij een deal. Banken moeten waar nodig daarom doorgaan met het implementeren van maatregelen die anticiperen op het aflopen van tijdelijke wet- en regelgeving.

Relevante internationale publicaties

Kalender uitvragen

DNB biedt een actueel overzicht van de uitvragen aan banken.

> Terug naar de Nieuwsbrief