AFM en DNB wijzen markt op belang overgang naar alternatieve benchmarks

Nieuwsbericht
Datum 30 april 2019

AFM en DNB willen banken, verzekeraars en pensioenfondsen bewust maken van de risico’s- en het belang van de overgang in 2022 naar alternatieve, risicovrije benchmarks.

Onderzoek individuele instellingen

Zij roepen marktpartijen op de risico’s van de transitie te analyseren en daarop passende actie te ondernemen, zodat zij tijdig zijn voorbereid.

In een brief sporen de toezichthouders marktpartijen aan over te gaan op geschikte vervangende benchmarks zodra die beschikbaar zijn. In hun huidige vorm voldoen bepaalde cruciale benchmarks zoals EURIBOR, LIBOR en EONIA mogelijk niet aan de vereisten van de EU-benchmarkverordening die per 2022 volledig van kracht is. Deze zijn gebaseerd op interbancaire markten, waarvan het verhandelde volume de afgelopen jaren een neerwaartse trend heeft gekend. Hierdoor zijn er onvoldoende partijen die adequaat (kunnen) bijdragen aan deze benchmarks.

Contracten 

Het gaat om reeds afgesloten contracten en om contracten die vanaf 1 januari 2022 op basis van de cruciale rentebenchmarks worden aangegaan. Voor bestaande contracten geldt dat als een benchmark niet langer wordt aangeboden, een passend alternatief gereed moet staan voor gebruik. Daarom is het belangrijk dat gebruikers van deze benchmarks op tijd overschakelen naar alternatieven.

> Terug naar de Nieuwsbrief