Nieuwsbrief Banken augustus 2020

Nieuwsbericht
Datum 4 september 2020

In dit nummer: Cost of Compliance: enquête en case studie uitvraag banken;  NGFS publiceert klimaatscenario’s en gids voor klimaatscenarioanalyse;  Nieuwe EBA richtsnoeren voor toezichtrapportage en publicatie van de aanpassingen op het kapitaaleisenraamwerk in het licht van de COVID-19 crisis;  Beleggingsdienstverlening en Brexit;  Uitvragenkalender nu online

Cost of Compliance: enquête en case studie uitvraag banken

Om inzicht te krijgen in de kosten van de toezichtrapportages en te onderzoeken in hoeverre de rapportagelast bij de banken teruggedrongen kan worden met 10%-20% is de Cost of Compliance Studie (CoC Studie) opgezet op grond van CRR2 artikel 430(8). Lees meer

NGFS publiceert klimaatscenario’s en gids voor klimaatscenarioanalyse

Het Network for Greening the Financial System (NGFS) benadrukt het toenemende belang van klimaatverandering voor centrale banken en toezichthouders en heeft op 24 juni 2020 verschillende documenten gepubliceerd die de integratie van klimaatgerelateerde risico’s in hun werk moeten bevorderen. Lees meer

NGFS

Nieuwe EBA richtsnoeren voor toezichtrapportage en publicatie van de aanpassingen op het kapitaaleisenraamwerk in het licht van de COVID-19 crisis

Op 11 augustus 2020 publiceerde de EBA een herziene versie van de Implementing Technical Standards (ITS) versie 3.0 en twee nieuwe sets richtsnoeren voor de toezichtrapportage en de publicatievereisten. Lees meer

Beleggingsdienstverlening en Brexit

Met ingang van 1 januari 2021 eindigt de overgangsperiode na de Brexit. Vooralsnog is geen akkoord bereikt tussen de EU en het VK over de vormgeving van de toekomstige relatie vanaf 2021. Ook met een akkoord is echter de verwachting dat veel Britse dienstverleners niet langer hun EU-klanten grensoverschrijdend kunnen bedienen op de manier zoals zij gewend zijn. Lees meer

Brexit

Uitvragenkalender nu online

Uitvragen van DNB en Europese instituten staan nu overzichtelijk online. Lees meer