Rondetafelsessie over Russian Laundromat

Nieuwsbericht
Datum 30 augustus 2017

Op basis van een concrete witwaszaak delen banken informatie om witwasconstructies eerder op te sporen en tegen te gaan.

Laundromat

Op initiatief van de banken heeft DNB op 6 juni een rondetafelsessie gehouden met betrokken banken om met elkaar het gesprek aan te gaan over de Russian Laundromat: de casus waarin Russische criminelen via een groot netwerk van buitenlandse banken tussen 2010 en 2014 miljarden euro’s konden witwassen.

Lees meer over de Russian Laundromat.

Indicatoren

Alle betrokken banken gaven een toelichting op de manier waarop zij onderzoek hebben gedaan naar deze Russische witwasconstructie. Deze uitwisseling van informatie leverde een reeks indicatoren van mogelijk witwassen op, zoals:

  • veel gebruik van tussenhandelaren
  • betrokkenheid van handelaren in fruit en bloemen
  • veel identieke betalingen
  • veel ronde bedragen: dit is enigszins opvallend in de fruitsector en bloemensector, maar te verklaren door een veel voorkomend Oost-Europees/Russisch gebruik om bij handel vooraf te betalen en vervolgens op krediet producten en diensten af te nemen
  • betrokkenheid van ‘limiteds’ in offshore constructies die vaak in Cyprus of andere offshore jurisdicties gevestigd zijn

Voor de transacties naar Moldavië gold dat er vooral vreemde dan wel opvallende transactieomschrijvingen gebruikt werden, waarbij de productomschrijving niet overeen kwam met de te leveren goederen.

Aanpak transactiemonitoring

Diverse banken zijn bezig hun transactiemonitoringsystemen aan te scherpen. Zo onderzoekt een bank of het mogelijk is combinaties van ‘red flags’ te bedenken die een effectief aantal alerts genereert in haar transactiemonitoringsysteem. Enkele andere banken gaven aan dat zij zijn begonnen met het toepassen van artificial intelligence (AI) op de transactiedata en het toepassen van machine learning om hun transactiemonitoring te verbeteren. Hierdoor verwachten zij in de toekomst grootschalige of complexe witwaspraktijken vroegtijdig te identificeren.

Publiek-private samenwerking

Op een aantal onderwerpen op het gebied van bestrijding van financieel-economische criminaliteit vindt publiek-private samenwerking plaats, bijvoorbeeld als het gaat om beleggingsfraude. Tijdens de rondetafel is gesuggereerd om de wijze van analyseren van transacties of het delen van business rules tussen banken en autoriteiten makkelijker te maken. Hierdoor kunnen witwaspraktijken als de Russian Laundromat eerder en beter worden opgespoord. Banken verkennen dit de komende periode verder.

Guidance transactiemonitoring

DNB publiceert binnenkort voor banken, betaalinstellingen en moneytransferkantoren haar definitieve guidance voor het effectief uitvoeren van transactiemonitoring. Ook verkent DNB mogelijkheden voor een meer datagedreven toezichtaanpak, bijvoorbeeld om de kwaliteit van transactiemonitoring door financiële instellingen te beoordelen.

> Terug naar de Nieuwsbrief