Corruptierisico commodity trade finance onvoldoende onderkend

Nieuwsbericht
Datum 11 december 2014

Banken moeten meer aandacht schenken aan het inherent hoge integriteitsrisico van commodity trade finance. Zo blijkt uit DNB-onderzoek naar belangenverstrengeling en omkoping.

Oliepomp

Afdelingen voor commodity trade finance kennen een hoog integriteitsrisico om verschillende redenen. Deze business is kennisintensief en daarom zijn medewerkers hier vaak vele jaren werkzaam en is er weinig doorstroom van medewerkers. Dat betekent dat er op deze afdelingen weinig nieuwe collega’s met een frisse blik binnenkomen. Een tweede reden is dat de handel zich afspeelt in veelal hoogrisicolanden met diverse culturen. Bovendien wordt gehandeld met weinig transparante internationale handelshuizen in veelal Zwitserland. Dit alles maakt dat de activiteiten van commodity trade finance kwetsbaar zijn voor omkoping en belangenverstrengeling.  

Juiste tone at the top
DNB concludeert uit onderzoek dat banken voor de beheersing van integriteitsrisico’s blijvend moeten hameren op de noodzaak van een adequate structurele inrichting van de taken en verantwoordelijkheden van het senior management om integriteitsrisico’s te beheersen.

De eigen verantwoordelijkheid wordt te vaak geminimaliseerd of überhaupt niet gezien. Dat komt omdat banken steeds doorverwijzen naar de rol van de second line of defence en naar group policies. Daarbij ontbreekt op managementniveau een uniforme bijdrage aan de creatie van een doeltreffende tone at the top, die duidelijk en eenduidig staat voor zero tolerance.

Derden
Banken doen onvoldoende aan structurele analyses van de integriteitsrisico’s voor de commodity trade finance business, inclusief corruptie door omkoping en/of belangenverstrengeling. Een dergelijke structurele aanpak is ook nodig voor de analyse van de relaties met derde partijen, zoals warehouses, inspecteurs en andere banken. Uit DNB-onderzoek blijkt dat banken vaak volstaan met een ‘ons-kent-ons-due diligence’. Banken doen al langer zaken met derde partijen, en menen daarom dat die niet onderworpen hoeven te worden aan ongoing due diligence. Dat is een misvatting, want de integriteitsrisico’s, met name op corruptie, kunnen groot zijn. Een bank kan deze risico’s alleen op adequate wijze beheersen als ze een gedegen systematische analyse maakt van de integriteitsrisico’s.

> Terug naar de Nieuwsbrief