Cloud computing: de regels

Nieuwsbericht
Datum 26 februari 2015

Bij cloud computing is het van belang het outsourcen in de cloud vooraf aan DNB te melden.

Cloud computing

Financiële instellingen zijn zich in toenemende mate aan het oriënteren op het gebruik van cloud computing. Als initiatiefnemer in Europa heeft DNB in 2012 ervoor gezorgd dat het wettelijk mogelijk is voor financiële instellingen om te outsourcen in de cloud. Daarna heeft een aantal cloudleveranciers toegezegd de financiële instellingen, die gebruik gaan maken van hun diensten, contracten voor te leggen waarin het onderzoeksrecht van DNB, het zogenoemde right to examine, is opgenomen. 

Eisen
In 2015 ziet DNB het aantal aanvragen over het gebruik van cloud computing toenemen. Bij deze oriëntatie moet u ook de toezichtregels in acht nemen. Uw bank moet het gebruik van cloud computing vooraf melden aan DNB. Ook moet uw bank hiervoor een risicoanalyse opstellen. Tegelijkertijd is het zaak te voldoen aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Denk bijvoorbeeld aan het right to examine van DNB. Ook moet u exitclausules opnemen in het contract.

Informatie, meldingen en vragen
De circulaire cloud computing vindt u in Open Boek Toezicht. 
Voor het melden van cloudcomputing en/of andere vragen, kunt u mailen naar een nieuw e-mail adres: cloud-computing@dnb.nl.

> Terug naar de Nieuwsbrief