Nieuwsbrief Banken februari 2016

Nieuwsbericht
Datum 25 februari 2016

In dit nummer: Thematisch toezicht in 2016: Wat gaat er spelen?; EBA stresstest van start; Search for yield van kleine en middelgrote banken; On-site onderzoek naar de datakwaliteit van rapportages; Impressie van het eerste DNB-bankenseminar; Aankondiging vervolgonderzoek SIRA; Kort nieuws.

Thematisch toezicht in 2016: wat gaat er spelen?

‘Door meerdere banken met elkaar te vergelijken, krijg je meer inzicht in de sector en zie je waar de uitschieters zitten. Dat maakt thematisch onderzoek een krachtig middel.’ Aldus Diny Tiellemans, afdelingshoofd Toezicht. Lees meer

Diny Tiellemans

EBA-stresstest van start

EBA start stresstesten bij 53 Europese banken. De ECB test de overige significante banken van Europa. Lees meer

Search for yield door kleine en middelgrote banken

DNB doet onderzoek naar de search for yield in de liquiditeitsportefeuilles van de kleine en middelgrote banken. Lees meer

Search for yield

On-site onderzoek naar de datakwaliteit van rapportages

De datakwaliteit van de rapportages van banken moet omhoog. Met nieuw onderzoek wil DNB daaraan actief bijdragen. Lees meer

Impressie van het eerste DNB-bankenseminar

Op 8 februari was het eerste bankenseminar van DNB. Een korte terugblik met organiserend divisiedirecteur on-site toezicht, Gisella van Vollenhoven. Lees meer

Gisella van Vollenhoven

Vervolgonderzoek naar integriteitsrisico’s

Ook dit jaar doet DNB onderzoek naar de beheersing van de integriteitsrisico’s en naar de verbeteringen in de systematische integriteitsrisicoanalyses. Lees meer

Kort nieuws

Lancering vernieuwde DNB site over financiële stabiliteit; FATF-waarschuwingslijsten: update februari; Boek over liquiditeitsrisicobeheer
Lees meer

Kort nieuws

Informatieverzoeken van DNB

Het helpt om te weten welke informatieverzoeken wanneer komen. DNB biedt uw bank een actueel overzicht. DNB komt vanaf heden met een Engelse versie van het uitvragenoverzicht. Dit vergemakkelijkt de communicatie gelet op de voertaal binnen het Europese toezicht Lees meer