Thematisch toezicht in 2016: wat gaat er spelen?

Nieuwsbericht
Datum 25 februari 2016

‘Door meerdere banken met elkaar te vergelijken, krijg je meer inzicht in de sector en zie je waar de uitschieters zitten. Dat maakt thematisch onderzoek een krachtig middel.’ Aldus Diny Tiellemans, afdelingshoofd Toezicht.

Diny Tiellemans

Wat zijn de thema’s van het on-site toezicht dit jaar?
‘We richten ons onder andere op het renterisico, de datakwaliteit en het beloningsbeleid. Voor het renterisico gaan we on-site onderzoeken doen bij diverse banken. Daarbij bekijken we de kwetsbaarheid van de instellingen vanwege de langdurige lage rente. De datakwaliteit speelt al langer een rol. Dit gaan we nu stelselmatig onderzoeken bij zowel grote als kleinere banken. Bij de grootbanken gaan we het beloningsbeleid onderzoeken.’  

Hoe gaat dat in zijn werk?
‘Binnen het Europese bankentoezicht worden toezichtplannen gemaakt voor elke individuele bank. On-site onderzoeken zijn daarvan een onderdeel. Binnen het on-site toezicht proberen we zo veel mogelijk thematisch te werken. Door een thema bij meerdere banken tegelijk te onderzoeken – banken te benchmarken – kun je goed zien wat er in de sector speelt en waar de uitschieters zitten. Dat tegelijk onderzoeken lukt echter niet altijd en dan lopen de onderzoeken door het jaar heen.’  

Wat zijn de ervaringen van één jaar on-site toezicht?
‘We merken dat een thematische aanpak goed werkt in het toezicht. Door banken met elkaar te vergelijken, krijg je meer inzicht in de sector. Daarnaast is veel regelgeving in guidance gegoten en kun je die verduidelijken door te benchmarken. Zo wordt inzichtelijk hoe verschillende banken de regelgeving hebben geïmplementeerd. Inmiddels merken we dat de ECB ook behoefte heeft aan thematisch onderzoek.’  

In 2016 gaat DNB op dezelfde voet verder?
‘Inderdaad. De Nederlandse banken hebben moeten wennen aan het Europese bankentoezicht. Logisch, want de toezichtintensiteit is toegenomen. Nu, ruim een jaar na de start van het Europese bankentoezicht, is de planning beter op orde en reageren banken adequater op verzoeken. Het is belangrijk om nu goed met elkaar in gesprek te blijven, zodat het toezicht zo effectief en efficiënt mogelijk kan worden uitgevoerd.’

> Terug naar de Nieuwsbrief