Nieuwsbrief Banken februari 2020

Nieuwsbericht
Datum 4 februari 2020

In dit nummer: Toezicht Vooruitblik; Lessons learned Russian Laundromat; Lancering EBA 2020 stresstest; Wijzigingen beleidsregel geschiktheid; Publicatie Leidraad Wwft en Sw; Wijziging Faillissementswet; Brexit; Kort nieuws

Toezicht Vooruitblik

Op 22 januari publiceerde DNB de Toezicht Vooruitblik 2020. Divisiedirecteur Pieter-Reinier Maat vertelt wat de bankensector in 2020 van DNB kan verwachten. Lees meer

Pieter-Reinier Maat

Lessons learned Russian Laundromat

DNB heeft in 2019 samen met verschillende Nederlandse banken onderzocht welke lessen er te trekken zijn uit de witwasschandalen rond Danske Bank en de Russian Laundromat. Lees meer

Lancering EBA 2020 stresstest

Op 31 januari lanceerde de Europese Banken Autoriteit (EBA) haar tweejaarlijkse stresstest. Lees meer

Logo EBA

Wijzigingen beleidsregel geschiktheid

De Beleidsregel geschiktheid is gewijzigd naar aanleiding van wijzigingen in Europese en nationale wet- en regelgeving en de inwerkingtreding van Europese richtsnoeren. Per 15 januari 2020 is de gewijzigde Beleidsregel in werking getreden. Lees meer

Publicatie Leidraad Wwft en Sw

DNB publiceert de herziene Leidraad “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)". Naar aanleiding van reacties op de consultatieversie, die in juli en september 2019 voorlag, is het document op onderdelen gewijzigd. Lees meer

DNB-sateliet

Wijziging Faillissementswet

In 2019 is de Faillissementswet gewijzigd en trad ook het Besluit voorwaarden finaliteit en derde landen in werking. Wat betekent dit voor banken? Lees meer

Brexit

Sinds 31 januari is de Brexit een feit. Maar voorlopig blijft nog onduidelijk hoe de toekomstige relatie tussen de EU en het VK wordt vormgegeven na 2020. Van belang is daarom dat banken zich hierop voorbereiden, omdat vanaf 2021 knelpunten kunnen ontstaan bij grensoverschrijdende dienstverlening tussen de EU en het VK. Lees meer

Brexit

Kort nieuws

Hierin aandacht voor: EBA guidelines on major incident reporting; DNB-rapport over toenemend belang van data; Relevante internationale publicaties; Kalender Lees meer