DNB maakt afspraken met Google over onderzoeksrecht

Nieuwsbericht
Datum 1 juli 2016

DNB en Google hebben onlangs afgesproken dat in het cloudcomputingcontract van financiële instellingen een bepaling over het recht op onderzoek door DNB wordt opgenomen.

Google-logo

Cloudcomputing is een vorm van uitbesteding, waar financiële instellingen steeds vaker gebruik van maken. Ook deze uitbesteding moet voldoen aan de wettelijke vereisten van de Wft.   

Wettelijk vereist
Een financiële instelling kan en mag geen gebruik maken van de cloud-diensten van de provider als DNB niet het recht op onderzoek wordt verleend.Het onderzoeksrecht van DNB bij de cloud provider is een wettelijke vereiste.

Google
Google en DNB hebben recentelijk overeenstemming bereikt over de contractuele tekst. De beide partijen hebben afgesproken dat de Nederlandse financiële instellingen gebruik kunnen maken van deze clausule in het contract. Dit betekent dat vanaf nu financiële instellingen ook bij het afnemen van cloud-diensten door Google kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten.  

Afspraken met cloud providers
De afgelopen periode heeft DNB al met verschillende grote cloud providers afspraken gemaakt over het recht van onderzoek door DNB. Zo wordt er voortaan een standaardclausule in het contract met de financiële instelling opgenomen. Providers waar al eerder afspraken mee zijn gemaakt zijn: Microsoft, Salesforce.com, AWS, KPN, Jitscale, Box, IBM, Oracle, Rackspace, SAP, SRXP en Vellance B.V..

Naast het recht van onderzoek zijn er nog meer wettelijke vereisten waaraan instellingen moeten voldoen wanneer zij gebruik maken van cloud-diensten. Hiervoor verwijzen wij naar de cloud-circulaire.  

> Terug naar de Nieuwsbrief