Nieuwsbrief Banken juni 2016

Nieuwsbericht
Datum 1 juli 2016

In dit nummer: Meer ruimte voor innovatie in de financiële sector; Goedkeuring AnaCredit-verordening; Verkenning gevolgen technologische innovatie; DNB-toezichttarieven banken dalen; DNB maakt afspraken met Google over onderzoeksrecht; Kort nieuws.

Meer ruimte voor innovatie in de financiële sector

De AFM en DNB werken samen aan ruimere mogelijkheden voor financiële innovatie. De eerste initiatieven hiervoor zijn in juni gelanceerd. Willem Schudel en Lars van de Ven, projectleiders bij DNB en de AFM, lichten toe. Lees meer

Willem Schudel en Lars van de Ven

Goedkeuring AnaCredit-verordening

De ECB heeft de verordening goedgekeurd. Daarmee kan zij regulier informatie op het niveau van de individuele lening uitvragen bij instellingen. Lees meer

Verkenning gevolgen technologische innovatie

DNB is eind mei gestart met een verkenning naar technologische innovatie bij Nederlandse grootbanken. Hierbij kijkt DNB in hoeverre deze banken oog hebben voor de kansen en de risico’s die samenhangen met technologische innovaties in de financiële sector. Lees meer

ICT complexiteit

DNB-toezichttarieven banken dalen

De totaal in rekening te brengen kosten voor zowel toezicht als resolutie zijn gedaald ten opzichte van 2015. Lees meer

DNB maakt afspraken met Google over onderzoeksrecht

DNB en Google hebben onlangs afgesproken dat in het cloudcomputingcontract van financiële instellingen een bepaling over het recht op onderzoek door DNB wordt opgenomen. Lees meer

Google-logo

Kort nieuws

Hierin aandacht voor: Start consultatie wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten; FATF-waarschuwingslijsten: update juni; Nieuwe CRD-IV Alert XBRL Special. Lees meer

Informatieverzoeken van DNB

Het helpt om te weten welke informatieverzoeken wanneer komen. DNB biedt uw bank een actueel overzicht. DNB komt vanaf heden met een Engelse versie van het uitvragenoverzicht. Dit vergemakkelijkt de communicatie gelet op de voertaal binnen het Europese toezicht. Lees meer

Informatie