Nieuwsbrief Banken juni 2019

Nieuwsbericht
Datum 26 juni 2019
in dit nummer: Publicatie Bankenpakket; Nieuwe regelgeving rond NPL’s en kredietverstrekking; Consultatie wijzigingen beleidsregel geschiktheid; Gewijzigd DNB-standpunt onafhankelijk functioneren RvC; Consultatie Regeling specifieke bepalingen CRDIV en CRR 2019; DNB in gesprek met banken over AI toepassingen in de kredietverlening; Kort nieuws

Publicatie Bankenpakket

Het nieuwe Europese pakket aan regelgeving beoogt de risico’s in de bankensector te verlagen en meer proportionaliteit in te bouwen. Lees meer

Europese vlag

Nieuwe regelgeving rond NPL’s en kredietverstrekking

Een prudential backstop en twee nieuwe EBA-richtlijnen zijn ontwikkeld om het aantal Non-Performing Loans (NPL’s) te verminderen. Lees meer

Consultatie wijzigingen beleidsregel geschiktheid

DNB en de AFM consulteren de wijzigingen in de beleidsregel geschiktheid 2012. Wat verandert er voor uw sector? Lees meer

Macro Micro

Gewijzigd DNB-standpunt onafhankelijk functioneren RvC

DNB heeft haar standpunt over het onafhankelijk functioneren van de raad van commissarissen (RvC) op een aantal punten gewijzigd. Lees meer

DNB gevel

Consultatie Regeling specifieke bepalingen CRDIV en CRR 2019

DNB biedt de Regeling specifieke bepalingen CRD IV en CRR 2019 ter consultatie aan. De consultatie loopt tot 1 augustus. Lees meer

AI-toepassingen in de kredietverlening

Banken moeten aandacht besteden aan de beheersing en verantwoording van Artificial Intelligence- en machine learningtoepassingen in de kredietverlening. Lees meer

Toekomstgericht

Kort nieuws

EBA opinie over Strong Customer Authentication; Toegang aan TPP’s; Beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid; Risico’s financiële stabiliteit nemen toe; Relevante internationale publicaties; Kalender uitvragen Lees meer