Uitvraag rentebenchmarks

Nieuwsbericht
Datum 30 juni 2020

De AFM en DNB lanceren een uitvraag bij instellingen over de transitie naar alternatieve rentebenchmarks

De uitvraag is bedoeld om de AFM en DNB een beeld te geven van de status van de transitie bij financiële instellingen. Vanaf 1 juli zal een selectie van verzekeraars, pensioenfondsen, beleggingsinstellingen en banken (die niet onder direct toezicht van de ECB vallen) deelnemen aan de halfjaarlijkse uitvraag. Alle betrokken instellingen zijn hiervan op de hoogte.

Transitie

Op 1 januari 2022 eindigt de wereldwijde transitie van Inter Bank Offered Rates (IBORs) naar Risk Free Rates (RFRs) en daarom monitoren de AFM en DNB de voortgang van de transitie. Aanleiding voor deze transitie is de manipulatie van diverse benchmarks en de verminderde liquiditeit van sommige onderliggende ongedekte markten.

Hoewel 2022 nog ver weg klinkt, is het zaak dat financiële instellingen en klanten nu al overstappen op nieuwe benchmarks en terugvalopties introduceren voor lopende contracten. Een ongeordende en/of onvolledige transitie kan voor prudentiële risico’s zorgen.

De uitvraag is enerzijds gericht op financiële instrumenten op de balans of onder beheer van instellingen waarvan de toekomstige kasstromen afhankelijk zijn van de relevante rentebenchmarks. Daarnaast wordt ook gevraagd naar het verloop van de transitie. Deze uitvraag geeft de AFM en DNB een gedetailleerd beeld van de transitie en daarmee de mogelijkheid om, waar nodig, invloed op de transitie uit te oefenen. Dit kan zowel via de reguliere toezichtkanalen als sector brede communicatie of beleidsuitingen.

Meer informatie over de uitvraag is te vinden op Open Boek Toezicht.

> Terug naar de Nieuwsbrief