Nieuwsbrief Banken juni 2020

Nieuwsbericht
Datum 30 juni 2020

In dit nummer: Aanpassingen kapitaaleisenraamwerk; Uitvraag rentebenchmarks; Kosten toezicht, resolutie en DGS; Onderzoek DNB en PBL naar risico’s van biodiversiteitsverlies; Brexit update; iForum, de eerste resultaten: Save the date!; Nieuw in het DLT: organisatiegegevens; Publicatie Digitale werkwijze; Kort nieuws

Aanpassingen kapitaaleisenraamwerk

Op 19 juni is een aantal aanpassingen op het kapitaaleisenraamwerk voor banken en beleggingsondernemingen gepubliceerd in het licht van de corona crisis. Lees meer

De Nederlandsche Bank

Uitvraag rentebenchmarks

De AFM en DNB lanceren een uitvraag bij instellingen over de transitie naar alternatieve rentebenchmarks Lees meer

Kosten toezicht, resolutie en DGS

De tarieven voor de kosten van toezicht, resolutie en het depositogarantiestelsel (DGS) zijn gestegen ten opzichte van 2019. Dat wordt met name veroorzaakt door de kosten van de digitale strategie en huisvesting. Lees meer

Kosten Toezicht

Onderzoek DNB en PBL naar risico’s van biodiversiteitsverlies

De financiële sector loopt risico’s als gevolg van biodiversiteitsverlies. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van De Nederlandsche Bank en het Planbureau voor de Leefomgeving. Lees meer

Brexit update

De EU en het VK onderhandelen over een nieuwe relatie, die in zou moeten gaan per 2021. Het VK heeft aangegeven de transitiefase na de Brexit – die loopt t/m eind 2020 - niet te willen verlengen. Gezien de beperkte tijd die nog beschikbaar is, wordt de kans daarmee groter dat geen akkoord kan worden bereikt of een akkoord met een beperkte reikwijdte. Lees meer

Brexit

iForum, de eerste resultaten: Save the date!

Het iForum is de katalysator en verbindende schakel tussen DNB en de financiële sector op het thema technologische innovatie. Graag delen we met u op 9 juli wat we tot nu toe hebben bereikt en wat dat de sector heeft opgeleverd. Lees meer

Nieuw in het DLT: organisatiegegevens

Met ingang van 1 juli 2020 is voor LSI-banken de dienst Organisatiegegevens beschikbaar in het Digitaal Loket Toezicht. Lees meer

Gedrag van morgen

Publicatie Digitale werkwijze

DNB heeft op 22 juni 2020 haar ‘Werkwijze inzien en kopiëren van digitale gegevens’ (Digitale werkwijze) gepubliceerd in de Staatscourant en op haar eigen Open Boek Toezicht pagina. Lees meer

Kort nieuws

Hierin aandacht voor: E-zine over coronacrisis; Uitvragenkalender nu online; Relevante internationale publicaties Lees meer

Kort Nieuws