Nieuwsbrief Banken maart 2020

Nieuwsbericht
Datum 6 maart 2020

In dit nummer: Brief over COVID-19; Consultatie wetsvoorstel kapitaalvereisten; LSI Risk Report; Klimaat risico’s zelfevaluatie Nederlandse banken; Update iForum; Publieke consultatie EBA richtlijn inzake AML en TF Risico factoren; Integriteitsrisicorapportage 2020.

Brief over COVID-19

Als gevolg van de recente ontwikkelingen en mogelijke impact van het COVID-19 virus, heeft DNB met de LSI-banken contact opgenomen. De SI-banken zijn onlangs per brief door de ECB geïnformeerd. Lees meer

Consultatie wetsvoorstel kapitaalvereisten

Tot en met 11 maart 2020 kunt u reageren op de consultatie van een ontwerpwetsvoorstel op het gebied van kapitaalsvereisten. Lees meer

Gedrag en cultuur

LSI Risk Report

Onlangs heeft de ECB het ‘Risk report on less significant institutions’ gepubliceerd. Dit rapport geeft een overzicht van belangrijke risico’s en kwetsbaarheden van de SSM bankensector met nadruk op kwesties specifiek gerelateerd aan de kleine- en middelgrote banken. Lees meer

Klimaatrisico’s zelfevaluatie Nederlandse banken

In 2019 heeft DNB een onderzoek gedaan naar klimaat-gerelateerde risico’s en mitigerende acties van middelgrote en kleine banken. De uitkomsten van het onderzoek laten een gemengd beeld zien. Lees meer

klimaatrisicos

Update iForum: Samen aan de slag

Het iForum is de katalysator en verbindende schakel tussen DNB en het financieel ecosysteem op het thema technologische innovatie. Wat is de voortgang rondom het iForum sinds de laatste update eind december? Lees meer

Publieke consultatie EBA richtlijn AML en TF Risicofactoren

Op 5 februari 2020 heeft de European Banking Authority (EBA) de concept Guidelines on ML/TF Risk factors op haar website gepubliceerd ter publieke consultatie. Lees meer

Logo EBA

Integriteitsrisicorapportage 2020

Op 31 maart 2020 zal DNB de jaarlijkse Integriteitsrisicorapportage (IRAP) aan de financiële sector toezenden. Lees meer

Overzicht uitvragen

DNB biedt een actueel overzicht van de uitvragen aan banken. U kunt dit overzicht hieronder downloaden.

Lees meer