DNB Banking Seminar 2019: een terugblik

Nieuwsbericht
Datum 26 maart 2019

Thema’s van dit seminar waren: digitalisering, witwassen en terrorismefinanciering, vertrouwensherstel, risk management en de veerkracht van de bankenunie.

Na drie succesvolle edities organiseerde DNB op 11 maart 2019 het vierde DNB Banking Seminar, getiteld “More than a decade after the crisis: opportunities & challenges”.

Andrea Enria

Het seminar werd geopend door Andrea Enria, de nieuwe voorzitter van de Supervisory Board van de ECB. Enria hield een speech over digitalisering. Hij zoomde in op het toenemende belang van IT en de impact van de steeds digitalere businessmodellen. Daarbij moet de toezichthouder de balans in de gaten houden. Voor fintechs en de gevestigde orde geldt: zelfde risico’s, zelfde toezicht. De toezichthouders moeten nieuwe risico’s mitigeren, maar ook de bekende risico’s niet uit het oog verliezen.

Frank Elderson

Vervolgens sprak DNB-directielid Frank Elderson over  “Changing gears, and the future of banking’’. Elderson stelde dat banken nu in betere staat verkeren dan in 2006. De banken zijn veerkrachtiger, meer gefocust en beter gekapitaliseerd, maar er zijn ook nog voldoende risico’s. De drie grootste uitdagingen van nu zijn:

  • Bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT): de Europese Commissie heeft met haar voorstel voor Europese samenwerking op het gebied van AML een stap gezet richting volwaardig Europees AML/CFT-toezicht. Meer harmonisatie is hiermee in gang gezet en voor Nederlandse banken is dit dé kans om als best practice op Europees toneel naar voren geschoven te worden.
  • Herstel van vertrouwen: met de komst van PSD2 en de veranderde manier waarop klanten interacteren met service providers is vertrouwen in de financiële instellingen van groot belang.
  • Strategisch risk management: voor toezichthouders maar ook voor banken is het belangrijk om alle risico’s in het vizier te hebben. Soms komen daar nieuwe risico’s bij, zoals klimaatgerelateerde risico’s. De uitdaging is om voldoende te kapitaliseren, ook voor risico’s die aan ons gezichtsveld ontglippen.

Veerkracht bankenunie

Na de speeches waren er break-out sessies, gespitst op resolutie, digitale strategie, klimaatgerelateerde risico’s en financiële criminaliteit. Tot slot was er een dubbelinterview met: Stefan Walter, Director General of the DG MS I van de ECB; en Dominique Laboureix, bestuurslid van de Single Resolution Board. Zij bespraken of de bankenunie de Europese banken veerkrachtiger heeft gemaakt en waar de prioriteit zou moeten liggen in het finaliseren van de bankenunie. Dat gaf voldoende gesprekstof voor de borrel na afloop.

> Terug naar de Nieuwsbrief