Brochure Toezicht kleine en middelgrote banken

Nieuwsbericht
Datum 26 maart 2019

DNB publiceert een brochure over haar toezicht op kleine en middelgrote banken.

De Nederlandsche Bank

DNB heeft de ambitie meer transparant te zijn over haar toezicht op kleine en middelgrote banken en de wijze waarop de kapitaal- en liquiditeitseisen tot stand komen. Met de publicatie van deze brochure geeft DNB mede invulling aan de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer in het rapport ‘Toezicht op banken in Nederland’ (2017).

Brochure

De brochure start met een algemene inleiding en een toelichting op het Europese toezicht op banken. Vervolgens wordt ingegaan op het toezicht van DNB op kleine en middelgrote banken. Daarop volgt een beschrijving van het SREP-proces en de totstandkoming van de kapitaal- en liquiditeitseisen voor de kleine en middelgrote banken.

> Terug naar de Nieuwsbrief