Nieuwsbrief banken mei 2019

Nieuwsbericht
Datum 29 mei 2019

In dit nummer: Oproep netwerk centrale banken om verduurzaming; Update Q&A over antecedenten; DNB actualiseert Q&A informatiebeveiliging; Drie nieuwe EBA-richtsnoeren; Kort nieuws.

Oproep netwerk centrale banken om verduurzaming

Het Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System (NGFS) roept centrale banken, toezichthouders en andere stakeholders op om in actie te komen en het financiële systeem te verduurzamen. Lees meer

NGFS

Update Q&A over antecedenten

DNB publiceert een nieuwe, uitgebreidere Q&A over antecedenten bij toetsing. Lees meer

DNB actualiseert Q&A informatiebeveiliging

DNB heeft de Q&A ‘DNB Toetsingskader Informatiebeveiliging voor DNB-onderzoek’ geactualiseerd en toegankelijker gemaakt met de Good Practice Informatiebeveiliging. Lees meer

informatiebeveiliging

Drie nieuwe EBA-richtsnoeren over kredietrisico

EBA publiceert nieuwe richtsnoeren voor blootstellingen met een bijzonder hoog risico, de raming van down-turn LGD en kredietrisicovermindering. Lees meer

Kort nieuws

Hierin aandacht voor: Overzicht Financiële Stabiliteit digitaal; MoU DNB en AFM met toezichthouders uit het VK; Relevante internationale publicaties; Kalender. Lees meer

Informatie