Nieuwsbrief Banken mei 2020

Nieuwsbericht
Datum 28 mei 2020

In dit nummer: Consultatie ECB gids klimaat- en milieurisico’s banken; Toezicht op fiscale risico’s; Nieuwe informatiebeveiligingsmonitor; Nieuwe EBA-richtsnoeren; Twee nieuwe publicaties Network for Greening the Financial System; Beoordelingskader toezicht Beleidsregel Individueel Klantbeeld; Inwerkingtreding aansluitverplichting Verwijzingsportaal Bankgegevens; Landelijk Meldpunt Internet Oplichting bij cliëntenonderzoek; Betaaldienstverlening aan online kansspelaanbieders; Kort nieuws

Consultatie ECB gids klimaat- en milieurisico’s banken

Omdat klimaat- en milieurisico’s een bron van risico’s voor banken zijn, wordt hier in toenemende mate zowel vanuit de sector, de regelgever als de toezichthouder aandacht voor gevraagd. De ECB heeft daarom een concept gids over de beheersing van klimaat- en milieurisico’s door banken opgesteld. Lees meer

Ijsberg

Toezicht op fiscale risico’s

DNB steunt het EBA-rapport en -actieplan over dividend-arbitrage. Lees meer

Nieuwe informatiebeveiligingsmonitor

DNB biedt de sector wederom de jaarlijkse Informatiebeveiligingsmonitor aan. De IB-monitor is in 2019 voor het eerst gepubliceerd en wordt nu voor de tweede keer uitgebracht. Lees meer

Verrekijker

Nieuwe EBA-richtsnoeren

EBA publiceert nieuwe richtsnoeren voor moratoria op betalingen en voor verstrekking van kredieten. Lees meer

Twee nieuwe publicaties Network for Greening the Financial System

Het Network for Greening the Financial System (NGFS) vraagt met twee nieuwe publicaties aandacht voor klimaat- en milieurisico’s in het prudentieel toezicht. Lees meer

NGFS

Beoordelingskader toezicht Beleidsregel Individueel Klantbeeld

DNB heeft in mei 2020 het Beoordelingskader voor toezicht op naleving vereisten Beleidsregel Individueel Klantbeeld vastgesteld. Lees meer

Inwerkingtreding aansluitverplichting Verwijzingsportaal Bankgegevens

De Wet verwijzingsportaal bankgegevens is op 21 april aangenomen door de Eerste Kamer en zal op korte termijn in werking treden. Banken die rekeningen aanbieden met een Nederlands IBAN identificatienummer zijn wettelijk verplicht aan te sluiten op dit portaal. Lees meer

Betaalautomaat

Landelijk Meldpunt Internet Oplichting bij cliëntenonderzoek

Door de coronacrisis stijgt het aantal meldingen over malafide webwinkels significant. Op basis van Landelijk Meldpunt Internet Oplichting-meldingen en de check-functie kunnen banken de klantenportfolio doorzoeken en hierdoor op adequate wijze klantreview uitvoeren. Lees meer

Betaaldienstverlening aan online kansspelaanbieders

DNB heeft recent signalen ontvangen dat betaaldienstverleners zich inlaten met betaaldienstverlening aan, veelal vanuit het buitenland opererende, online kansspelaanbieders. Lees meer

Schelp

Kort nieuws

Hierin aandacht voor: Relevante internationale publicaties; Kalender Lees meer