Nieuwsbrief Banken november 2019

Nieuwsbericht
Datum 13 november 2019
In dit nummer: Update PSD2; Geactualiseerde Regeling specifieke bepalingen CRD en CRR 2019; DNB Seminar Banking Package; EBA Guidelines on disclosure of non-performing and forborne exposures; FIU-meldplicht objectieve indicator vervalt;Kort nieuws

Update PSD2

Op 14 september 2019 is de RTS inzake sterke cliëntauthenticatie en gemeenschappelijke en veilige open communicatiestandaarden in werking getreden. Dit heeft een aantal belangrijke gevolgen voor banken en betaal- en elektronischgeldinstellingen. Lees meer

PSD2

Geactualiseerde Regeling specifieke bepalingen CRD en CRR 2019

Op 30 september 2019 is de nieuwe Regeling specifieke bepalingen CRD en CRR 2019 in de Staatscourant gepubliceerd. Lees meer

DNB Seminar Banking Package

Op 9 september vond het seminar over de Banking Package plaats bij DNB. Lees meer

Seminar

EBA Guidelines on disclosure of non-performing and forborne exposures

Per 31 december gelden de EBA Guidelines on disclosure of non-performing an forborne exposures. Lees meer

FIU-meldplicht objectieve indicator vervalt

Op 4 oktober 2019 is het Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. Eén van de wijzigingen ziet op het verwijderen van de objectieve indicator over derde-hoogrisicolanden in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. Lees meer

Grafiek

Kort nieuws

Hierin aandacht voor: Consultatie ITS voor Pillar 3 disclosures; Fintech meets the Regulator IV op 29 november; OFS: DNB wil dat banken meer kapitaal aanhouden voor hypothecaire leningen; Relevante internationale publicaties; Kalender Lees meer