Ervaringen vijf jaar toezicht op gedrag en cultuur gebundeld

Nieuwsbericht
Datum 29 oktober 2015

DNB ziet dat de aandacht voor gedrag en cultuur binnen instellingen is toegenomen. In de brochure ‘Gedrag en cultuur in de Nederlandse financiële sector’ staan de belangrijkste bevindingen van vijf jaar onderzoek naar gedrag en cultuur bij twintig banken in Nederland.

Brochure Gedrag en Vultuur in de Nederlandse financiële sector

DNB ziet dat er veel initiatieven zijn op het gebied van gedrag en cultuur binnen instellingen. Aandachtspunt blijft de veranderingen te versnellen en door te voeren tot in de kern van de cultuur en bedrijfsvoering. Naast positieve ontwikkelingen ziet DNB ook nog altijd risicovolle gedragspatronen op de onderwerpen besluitvorming, leiderschap en groepsdynamiek. In de brochure beschrijven wij deze goede en slechte voorbeelden uitgebreider.

Lees hier de brochure.

Seminar
DNB organiseerde eind september een seminar voor internationale toezichthouders om ervaringen en methodes uit te wisselen op het gebied van gedrag en cultuur. Tijdens dit seminar gaf Julie Dickson (lid van de Supervisory Board van de ECB) aan dat de ECB beoordeelt of en hoe gedrag- en cultuuraspecten meegewogen kunnen worden in het toezicht. Hierbij wil de ECB ook naar Nederland kijken om van de aanpak van DNB te leren. Het toezicht op gedrag en cultuur zou op deze manier ook internationaal vorm gegeven kunnen worden.

Lees hier de speech van Julie Dickson.

> Terug naar de Nieuwsbrief