Nieuwsbrief Banken oktober 2020

Nieuwsbericht
Datum 20 oktober 2020

In dit nummer: Consultatie wijzigingen Regeling beheerst beloningsbeleid; EBA publiceert nieuwe richtsnoeren inzake de initiëring en monitoring van leningen; Verplicht aansluiten op Verwijzingsportaal Bankgegevens; E-mailcommunicatie met bestuurders/commissarissen; Geef uw mening over de impact van DNB op de maatschappij; Gids over tegengaan van ontbossing; DNB als PPS-partner in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit.

Consultatie wijzigingen Regeling beheerst beloningsbeleid

De Regeling beheerst beloningsbeleid 2017 is door de implementatie van de Vijfde Europese kapitaaleisen richtlijn gewijzigd. Nu worden belangstellenden uitgenodigd te reageren op de voorgenomen wijzigingen. Lees meer

Grafiek

EBA publiceert nieuwe richtsnoeren inzake de initiëring en monitoring van leningen

De Europese Bankautoriteit (EBA) heeft op 29 mei 2020 richtsnoeren gepubliceerd met betrekking tot de initiëring en monitoring van leningen. Lees meer

Verplicht aansluiten op Verwijzingsportaal Bankgegevens

Op 10 september is de Wet verwijzingsportaal bankgegevens in werking getreden. De wet geldt voor banken en andere betaaldienstverleners die rekeningen aanbieden met een Nederlands IBAN identificatienummer en banken die kluizen verhuren in Nederland. Al deze partijen zijn nu wettelijk verplicht aan te sluiten op dit portaal. Lees meer

Monitor

E-mailcommunicatie met bestuurders/commissarissen

DNB wil de vertrouwelijkheid van informatie bewaken. In reactie op een aantal recente vragen maakt DNB alle bestuurders/commissarissen van onder toezicht staande financiële instellingen er op attent dat het e-mailen naar privéadressen niet is toegestaan. Lees meer

Geef uw mening over de impact van DNB op de maatschappij

We nodigen u graag uit om uw mening te geven: Op welke thema’s is de impact van DNB het meest van belang? Lees meer

Geschiktheidstoets

Gids over tegengaan van ontbossing

Hoe breng je als financiële instelling in kaart of je ontbossing financiert? Welke financiële risico’s loop je als gevolg hiervan? En hoe kun je de impact op ontbossing inperken? In een op 12 oktober 2020 gepubliceerde gids van het Platform voor Duurzame Financiering, waar DNB voorzitter van is, geven acht financiële instellingen antwoord op deze vragen. Lees meer

DNB als PPS-partner in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit

De maatschappelijke urgentie is groot om actiever financieel-economische criminaliteit tegen te gaan, waaronder witwassen, corruptie, fraude en terrorismefinanciering. Dit gebeurt in toenemende mate ook door publiek-private samenwerking. Financiële instellingen werken dan samen met publieke instanties als politie, opsporingsdiensten en toezichthouders, waaronder DNB in haar rol als integriteitstoezichthouder. Lees meer