Nieuwsbrief Banken september 2016

Nieuwsbericht
Datum 30 september 2016

In dit nummer: Onderzoek interne modellen van start; Veel belangstelling voor InnovationHub AFM en DNB; Banken en verzekeraars pakken bankierseed serieus op; Aanscherping wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering; Shadow banking en EBA; Informatieverzoeken van DNB.

Onderzoek interne modellen van start

Het SSM start een onderzoek naar de interne modellen van significante Europese banken. Afdelingshoofd Georg Bulsink geeft een toelichting. Lees meer

Georg Bulsink

Veel belangstelling voor InnovationHub AFM-DNB

Ruim zeventig partijen hebben zich gemeld bij de InnovationHub AFM-DNB sinds de oprichting in juni jl.. Daarnaast gaven bijna twintig partijen hun reactie op het discussiedocument ‘Meer ruimte voor innovatie in de financiële sector’. Lees meer

Banken en verzekeraars pakken bankierseed serieus op

Financiële instellingen hebben de nieuwe wettelijke beroepseed het afgelopen jaar serieus in hun organisatie ingebed, zo blijkt uit een inventarisatie van toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Onderdeel hiervan is dat de overgrote meerderheid van de medewerkers van banken en verzekeraars inmiddels de zogenoemde bankierseed of -belofte heeft afgelegd. Lees meer

Bankeneed

Aanscherping wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering

Na de recente terroristische aanslagen heeft het Europees Parlement de vierde antiwitwasrichtlijn aangescherpt. De nieuwe antiwitwasrichtlijn leidt tot aanpassingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) Lees meer

Shadow banking en EBA

EBA heeft een guideline gepubliceerd met voorschriften en begrenzingen voor de individuele en cumulatieve uitzettingen van banken op shadow banking-entiteiten. Lees meer

Logo EBA

Informatieverzoeken van DNB

Het helpt om te weten welke informatieverzoeken wanneer komen. DNB biedt uw bank een actueel overzicht. DNB komt vanaf heden met een Engelse versie van het uitvragenoverzicht. Dit vergemakkelijkt de communicatie gelet op de voertaal binnen het Europese toezicht. Lees meer