DNB start onderzoek belastingplanning en klantanonimiteit

Nieuwsbericht
Datum 23 februari 2017

DNB doet onderzoek naar de betrokkenheid van banken bij het faciliteren van financiële constructies die de zichtbaarheid van klanten belemmeren voor overheidsinstanties.

Klant anonimiteit

In de Toezicht Vooruitblik 2017 heeft DNB aangekondigd het onderzoek naar de betrokkenheid van financiële instellingen bij het faciliteren van agressieve belastingplanning en klantanonimiteit in 2017 voort te zetten. Ook gaat DNB in 2017 aan de hand van een vragenlijst bij banken gegevens opvragen om integriteitsrisico’s in kaart te brengen. De Panama-papers hebben blootgelegd dat onder meer banken betrokken zijn bij dergelijke constructies. Verder heeft DNB in 2016 aan banken gevraagd een vragenlijst over integriteitrisico’s in te vullen. Ook hieruit kwam naar voren dat enkele banken verhoogde risico’s lopen om betrokken te raken bij belastingontwijking en -ontduiking. Hierdoor wordt het vertrouwen in banken en de sector als geheel aangetast. Ook lopen banken een financieel risico in de vorm van boetes, naheffingen of overige (strafrechtelijke) kosten.   

Afbouw agressieve belastingplanning
In 2017 gaat DNB bij een aantal banken vervolgonderzoek doen naar de betrokkenheid bij agressieve belastingplanning en de naleving van wettelijke vereisten omtrent de integere bedrijfsvoering, cliëntenonderzoek en transactiemonitoring. DNB beoogt met dit onderzoek te bereiken dat de onderzochte banken geen activiteiten meer initiëren en de bestaande activiteiten op het gebied van agressieve belastingplanning – die overduidelijk kunnen leiden tot verlies van vertrouwen – afbouwen. Daar waar DNB constateert dat banken dergelijke activiteiten wel uitvoeren, wil DNB bereiken dat banken een juiste risicoafweging maken, hun beheersing op orde brengen en hun activiteiten en cliëntenportefeuille waar nodig herzien. DNB beoogt dat de banken de fiscale risico’s in beeld hebben en dit inzichtelijk maken in hun beleid, in de systematische risicoanalyse (SIRA) en in de cliëntendossiers. Banken moeten verder kritisch toetsen of deze risico’s passen binnen de eigen risk appetite.  

Geselecteerde banken
Voor de selectie van de te onderzoeken banken maakt DNB gebruik van de informatie uit de vragenlijst over integriteitrisico’s en de daaruit opgestelde risicoprofielen. Uit de analyse van DNB blijkt dat enkele banken op basis van hun klantenportefeuille en productaanbod verhoogde risico’s lopen betrokken te worden bij belastingontwijking en belastingontduiking. DNB heeft daarbij onder andere gekeken naar gegevens over private banking-diensten, aantallen klanten die gevestigd zijn in offshore-landen, en de dienstverlening aan trustkantoren en hun doelvennootschappen.  

Terugkoppeling resultaten
De individuele resultaten worden per bank teruggekoppeld. DNB verwacht eind 2017 de sector te informeren over de resultaten van dit onderzoek. De resultaten worden gedeeld in deze nieuwsbrief.

> Terug naar de Nieuwsbrief