Hoorzitting EBA over nieuw toezichtkader

Nieuwsbericht
Datum 28 juni 2017

EBA houdt een openbare hoorzitting over de herziening van het toezichtkader voor beleggingsondernemingen (CRD/CRR).

European Banking Authority (EBA) heeft voor deze hoorzitting op dinsdag 3 juli 2017 een uitnodiging op de website geplaatst. Voorafgaand aan deze hoorzitting zal EBA documentatie publiceren, waarin onder andere de belangrijkste aanbevelingen uit het (draft) Final Report zullen staan. Dit moet inzicht geven in het toekomstige ontwerp en de kalibratie van het nieuwe prudentiële regime voor MiFID investment firms.   

Wetsvoorstel Europese Commissie
Het toezichtkader voor beleggingsondermingen (CRD/CRR) wordt herzien. EBA stelt hiertoe een rapport op en de verwachting is dat dit in de loop van september 2017 naar de Europese Commissie (EC) wordt verstuurd. Op basis van dit eindrapport van EBA stelt de EC een wetsvoorstel op, dat naar verwachting eind dit jaar klaar is. De daadwerkelijke invoering van het nieuwe regime vindt hoogstwaarschijnlijk circa twee jaar later plaats.  

Testen dataverzameling en impact
Tijdens de hoorzitting beoogt EBA voorts om de voorlopige resultaten van de dataverzameling te presenteren. EBA heeft de intentie om een nieuwe dataverzameling te houden in de periode tot september 2017. Aan de hand van deze data wordt de impact van het nieuwe regime op de sector gemeten en op basis van de resultaten worden aanpassingen in het model doorgevoerd. Voor deze nieuwe dataverzameling wordt uw medewerking gevraagd. U wordt hier nader over geïnformeerd.  

EBA to hold public hearing to update on progress over investment firms new prudential regime – 13 June 2017

> Terug naar de Nieuwsbrief