Bijstelling vastekosteneis bij verandering in kosten

Nieuwsbericht
Datum 28 juni 2017

Als de kosten tussentijds veranderen, kan DNB de vastekosteneis bijstellen.

Focus

DNB kan de vastekosteneis bijstellen bij een tussentijdse verandering in de kosten van een beleggingsonderneming of een beheerder van een beleggingsinstelling (zowel AIFMD als ICBE). De bijstelling van de kostenbasis kan neerwaarts of opwaarts zijn. Aanleiding kan een uitbreiding of inkrimping van uw bedrijfsactiviteiten zijn, bijvoorbeeld als gevolg van een overname. Hier vindt u een hulpschema met rekenvoorbeelden.   

Voorwaarden
De vastekosteneis is de grondslag voor veelal de hoogste pilaar I-solvabiliteitsvereiste. Artikel 34 c van Delegated Act 2015/488 ‘as regards own funds requirements for firms based on fixed overheads’ beschrijft de voorwaarden voor een tussentijdse bijstelling van de vastekosteneis. De nummers in de tabel corresponderen met de betreffende leden van artikel 34c. Omdat het om een tussentijdse wijziging gaat, zullen er niet altijd door de accountant gecontroleerde cijfers beschikbaar zijn. In het geval van een opwaartse bijstelling kunt u uitgaan van pro forma of geprognosticeerde cijfers. Bij een neerwaartse bijstelling accepteert DNB alleen gecontroleerde cijfers.

Materiele wijziging

DNB vraagt instellingen om een wijziging, die voldoet aan bovenstaande criteria, altijd aan DNB te melden. DNB zal vervolgens met u in overleg treden over het moment waarop de nieuwe vastekosteneis zal gaan gelden.  

Rekenvoorbeelden (vaste kosten = kosten na aftrekposten)

Lid 1a artikel 34c

1. Uw huidige eis is EUR 125.000 en wordt EUR 153.000.Dit leidt tot bijstelling, want de wijziging is +22,4% conform 1a, 1e voorwaarde.

2. Uw huidige eis is EUR 126.000 en wordt EUR 100.000. Dit leidt tot bijstelling, want de wijziging is -20,6% conform 1a, 1e voorwaarde.  

3. Uw huidige eis is EUR 121.000 en wordt EUR 154.000. Dit leidt tot bijstelling, want de wijziging is +27,3% conform 1a, 2e voorwaarde.  

 
Lid 1b artikel 34c

4. Uw huidige eis is EUR 13 miljoen en wordt EUR 15,5 miljoen. Dit leidt tot bijstelling, want de wijziging is 2 miljoen (ook al is deze slechts 19,2%).

5. Uw huidige eis is EUR 15,5 miljoen en wordt EUR 13 miljoen. Dit leidt tot bijstelling neerwaarts, want de wijziging is ≥ 2 miljoen.

 

Lid 2 artikel 34c

6. Uw huidige eis is EUR 30.000 en wordt EUR 130.000.Dit leidt tot bijstelling, want de wijziging is +333%.

7. Uw huidige eis is EUR 124.000 en wordt EUR 30.000 (-76%). Deze daling zal DNB niet behandelen.

 

> Terug naar de Nieuwsbrief