Rapporteren via het Digitaal Loket Rapportages

Nieuwsbericht
Datum 27 juni 2017

Vanaf 2018 kunt u rapportages indienen in het nieuwe Digitaal Loket Rapportages (DLR); dit vervangt het rapportageportaal e-Line DNB.

Naar verwachting zal DNB in het eerste kwartaal van 2018 het rapportageportaal e-Line DNB vervangen. Rapportages zullen gefaseerd worden overgezet naar het nieuwe Digitaal Loket Rapportages (DLR). DNB zet in 2018 de CRDIV-, AIFM- en ICBE-beheerdersrapportages over naar het DLR; de ESMA-fondsen- en beheerdersrapportages blijft u dan nog met e-Line DNB indienen.   

Digitaal Loket Rapportage
Om in te loggen in het Digitaal Loket Rapportage (DLR) moet u gebruikmaken van eHerkenning beveiligingsniveau 3. Het indienen van rapportages via het DLR zal in XBRL-formaat verlopen. DNB zal een invoerfaciliteit bieden voor ondernemingen die niet in staat zijn zelf XBRL te genereren.  

Aanpassingen rapportages
Praktisch gezien betekent dit dat u de CRDIV-, AIFM- en ICBE-beheerdersrapportages via een nieuw systeem moet indienen. Daarnaast worden de rapportages ook inhoudelijk aangepast, waarbij de rapportages voor AIFM- en ICBE-beheerders zoveel mogelijk gelijk worden gesteld aan de rapportages voor beleggingsondernemingen. Ook streeft DNB ernaar de rapportages waar mogelijk te vereenvoudigen en te verduidelijken. De eerste voorstellen voor de rapportages zelf worden op dit moment besproken met de brancheverenigingen. Een formeel moment van consultatie en testen van het nieuwe DLR zal later in het jaar volgen.  

eHerkenning
eHerkenning regelt de digitale herkenning (authenticatie) en controleert de digitale bevoegdheid (autorisatie) van iemand die online een dienst wil afnemen. Dit is vergelijkbaar met DigiD voor particulieren. Met het gebruik van eHerkenning voor het DLR sluit DNB aan op de Nederlandse standaard voor authenticatie en machtiging. Hiermee wordt ook het betrouwbaarheidsniveau verhoogd ten opzichte van de huidige situatie in e-Line DNB. Op de website van eHerkenning vindt u meer informatie en links naar relevante partijen (zoals bijvoorbeeld leveranciers van eHerkenningsmiddelen).  

Meer informatie
DNB houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Daarbij zal DNB de precieze gevolgen voor betrokken instellingen van te voren aankondigen: via deze nieuwsbrief en via de reguliere toezichtcontacten.

> Terug naar de Nieuwsbrief