Tarieven toezicht

Nieuwsbericht
Datum 28 juni 2017

Het basistarief dat voor alle instellingen geldt, wordt in 2017 verlaagd tot EUR 3.000. De overige toezichttarieven blijven ongewijzigd.

Watermerk bankbiljet

Op 1 juni publiceerde het ministerie van Financiën de Regeling bekostiging financieel toezicht 2017. In de Regeling zijn onder meer de tarieven voor de toezichtkosten voor beleggingsinstellingen en -ondernemingen vastgelegd.   

Diverse componenten
Met ingang van 2016 is sprake van een gecombineerde categorie bestaande uit vier componenten:

1.   een basisbedrag
2.   een bedrag per toestemming voor het type beleggingsdienst of -activiteit dat mag worden verleend of verricht
3.   een variabel bedrag op basis van een van deze drie criteria:

  •     het beheerde vermogen voor beleggingsondernemingen niet voor eigen rekening
  •     het balanstotaal voor beleggingsinstellingen
  •     honderd maal het minimum aan te houden toetsingsvermogen dat DNB heeft vastgesteld van beleggingsondernemingen die handelen voor eigen rekening

4.   een vast bedrag voor de omvang van het vermogen waarover geadviseerd wordt.  

Het totale bedrag dat DNB heft bij beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen neemt af met EUR 0,2 miljoen in 2017, een daling van 3%. Deze daling wordt, bij een nagenoeg blijvende begroting, vooral veroorzaakt door het effect van de nacalculatie over 2016. De daling van het totaal te heffen bedrag wordt aangewend om het basisbedrag met EUR 500 te verlagen tot EUR 3.000.

> Terug naar de Nieuwsbrief

Tarievenoverzicht beleggingsinstellingen en -ondernemingen

 
Meer informatie
Meer informatie over de toezichtkosten? Lees verder op: Regeling bft 2017