Nieuwsbrief beleggingsondernemingen juni 2017

Nieuwsbericht
Datum 28 juni 2017

In dit nummer: Mifid II: vvgb-aanvragen voor gekwalificeerde deelneming; Hoorzitting EBA over nieuw toezichtkader; Bijstelling vastekosteneis bij verandering in kosten; Rapporteren via het Digitaal Loket Rapportages; Tarieven toezicht.

Mifid II: vvgb-aanvragen voor gekwalificeerde deelneming

Vanaf 2018 is een vvgb nodig voor een gekwalificeerde deelneming in een beleggingsonderneming die onder de gewijzigde regelgeving (Mifid II) valt. Om tijdig de vereiste vvgb te hebben, dient u de informatie voor een aanvraag al vóór 1 augustus 2017 digitaal bij DNB aan te leveren.

Lees meer

Logo MiFID II

Hoorzitting EBA over nieuw toezichtkader

EBA houdt een openbare hoorzitting over de herziening van het toezichtkader voor beleggingsondernemingen (CRD/CRR). Lees meer

Bijstelling vastekosteneis bij verandering in kosten

Als de kosten tussentijds veranderen, kan DNB de vastekosteneis bijstellen. Lees meer

Focus

Rapporteren via het Digitaal Loket Rapportages

Vanaf 2018 kunt u rapportages indienen in het nieuwe Digitaal Loket Rapportages (DLR); dit vervangt het rapportageportaal e-Line DNB. Lees meer

Tarieven toezicht

Het basistarief dat voor alle instellingen geldt, wordt in 2017 verlaagd tot EUR 3.000. De overige toezichttarieven blijven ongewijzigd. Lees meer

Watermerk bankbiljet