Rapportage voor een AIFMD-beheerder die ook beleggingsdiensten verricht

Nieuwsbericht
Datum 10 april 2015

Het is voor sommige AIFMD-beheerders toegestaan om, na expliciete goedkeuring door de AFM, een beperkt aantal (neven) beleggingsdiensten uit te voeren. Wel moeten deze beheerders aan dezelfde eisen voldoen als een beleggingsonderneming die dezelfde beleggingsdiensten uitvoert.

Onderzoek

Deze beheerders moeten van de wetgever onverkort voldoen aan de wettelijke eisen die gelden voor het verlenen van deze beleggingsdiensten, waaronder de eisen van CRD IV.

Specifiek voor de rapportage betekent dit voor deze AIFMD–beheerders dat, zowel de rapportagesets die gelden voor een beheerder als voor een beleggingsonderneming, periodiek ingediend moeten worden. Zie ook OpenBoek Toezicht.

> Terug naar de Nieuwsbrief