Beheerd vermogen

Nieuwsbericht
Datum 10 april 2015

In de rapportage dient op de Verklaring onder andere het totaal beheerd vermogen door de instelling te worden ingevuld. Tot op heden moesten deze cijfers alleen in het vierde kwartaal worden ingevuld. Vanaf de rapportage over het vierde kwartaal 2014 verzoekt DNB het totaal beheerd vermogen elk kwartaal in te vullen.

Onder het totaal beheerd vermogen wordt verstaan: de beleggingen en gelden van klanten die de beleggingsonderneming beheert en belegt op basis van een klantovereenkomst/mandaat. Gelden die vervolgens in een beleggingsinstelling worden belegd, behoren ook tot het beheerd vermogen. Bijvoorbeeld: een beleggingsonderneming heeft 10 klanten die totaal EUR 100 miljoen laten beleggen, EUR 50 miljoen in aandelen en obligaties en EUR 50 miljoen in beleggingsinstellingen. In dit geval is het totaal beheerd vermogen van de beleggingsonderneming EUR 100 miljoen. 

Onder het adviesvermogen wordt verstaan: de beleggingen en gelden van klanten waarover de beleggingsonderneming adviseert op basis van een adviesovereenkomst.

> Terug naar de Nieuwsbrief