Overige aandachtspunten

Nieuwsbericht
Datum 10 april 2015

Hieronder vindt u nog een aantal korte aandachtpunten aan de rapportage.

Intragroepposities

  • Liquide middelen dient gerapporteerd te worden op regel 040 van Finrep BO_TAB11
  • Intragroep posities, zowel de vorderingen als de verplichtingen, dienen gerapporteerd te worden in formulier Finrep BO_TAB31
  • Indien er tussentijds dividend wordt uitgekeerd dient dit te worden gerapporteerd op regel 260 van Finrep BO_TAB13 en niet te worden gesaldeerd met het niet geverifieerde resultaat lopend boekjaar. De reden hiervoor is dat de niet geverifieerde winst niet meetelt voor de berekening van het CET1 kapitaal vermogen, terwijl tussentijds dividend ten laste komt van het vermogen. Saldering geeft daarom een te rooskleurig beeld van de solvabiliteit van de onderneming.
  • Resultaat lopend boekjaar dient gerapporteerd te worden op regel 250 in Finrep BO_TAB13 – Resultaat lopend boekjaar toe te rekenen aan de eigenaren van de moedermaatschappij.
  • De door een externe accountant geverifieerde resultaten, van voorgaande periodes dienen gerapporteerd te worden op regel 190 van Finrep BO_TAB13 - Reserves met inbegrip van ingehouden winst.
  • Niet uit de balans blijkende verplichtingen, waaronder ontvangen en afgegeven garanties, dienen opgenomen te worden in formulier Finrep BO_TAB91 en TAB92.
  • Voor beleggingsondernemingen met een vergunning voor nevendienst a of een gelieerde beleggersgiro geldt ingevolge artikel 29.1 CRDIV een verhoogde minimum eigenvermogenseis van minimaal EUR 125.000 .

> Terug naar de Nieuwsbrief