Nieuwsbrief in het teken van CRD IV-rapportages

Nieuwsbericht
Datum 10 april 2015

Beleggingsondernemingen moeten sinds 1 januari 2014 volgens de nieuwe CRR en CRD IV vereisten via eLine aan DNB rapporteren. Deze regelgeving stelt hoge eisen aan de prudentiële rapportages. Omdat DNB ziet dat de kwaliteit van deze rapportages nog aanzienlijk kan verbeteren, is deze nieuwsbrief geheel gewijd aan de rapportage volgens CRR en CRD.

Cijfers

In deze nieuwsbrief gaat DNB in op de volgende onderwerpen:

  • Berekening vastekosteneis
  • Intragroepposities
  • Samenstelling van het minimum eigen vermogen
  • Rapportage voor een AIFMD-beheerder die ook beleggingsdiensten verricht
  • Beheerd vermogen
  • Overige aandachtspunten

DNB verwacht dat beleggingsondernemingen de informatie uit deze nieuwsbrief zullen toepassen om de kwaliteit van de rapportages te verbeteren. Mocht DNB geen verbetering zien, dan zal ze handhaven op de kwaliteit (en tijdigheid) van de rapportage. Van onvolledig en/of onjuist invullen is bijvoorbeeld sprake indien de rapportages niet conform de FINREP en COREP instructies zijn ingevuld. DNB informeert u op korte termijn nader over de handhaving van kwaliteitscriteria.

DNB werkt er hard aan om het rapportageproces te verbeteren zodat dit soepeler en sneller verloopt. De nadruk hierbij ligt op het verder automatiseren van de verschillende rapportages, onder andere via aanvullende crosschecks. Om betrouwbare en uniforme rapportages te waarborgen heeft de European Banking Authority (EBA) verschillende invulinstructies voor de FINREP en COREP rapporten opgesteld met verwijzingen naar de relevante artikelen.

DNB nodigt beleggingsondernemingen uit om vragen en problemen over het rapportageproces en de rapportages te sturen naar: Beleggingsonderneming.rap@DNB.nl.

> Terug naar de Nieuwsbrief