Verbetering rapportagekwaliteit

Nieuwsbericht
Datum 30 juni 2015

DNB blijft samen met de beleggingsondernemingen werken aan een verdere verbetering van de kwaliteit van rapportages.

Vergunningaanvraag

Rapportages zijn voor DNB een belangrijke informatiebron en worden dagelijks gebruikt in het toezicht. Met ingang van 1 januari 2014 is de rapportage voor beleggingsondernemingen aangepast aan de Europese regelgeving (CRD IV). 

Beoordeling
DNB ziet dat de kwaliteit van de invulling van deze rapportages nog aanzienlijke verbetering behoeft. Voor een kwaliteitsslag heeft DNB in het afgelopen jaar de rapportages van beleggingsondernemingen individueel beoordeeld. Daarnaast voert DNB elk kwartaal geautomatiseerde controles uit. Als een rapportage niet voldoet aan de controles van DNB, dan krijgt de beleggingsonderneming daarover een terugkoppeling en een verplichting tot herrapportage.

Herrapportage
Naar aanleiding van de uitgevoerde controles over het eerste kwartaal 2015 heeft DNB meer dan de helft van de beleggingsondernemingen een herrapportage opgelegd. Om de kwaliteit van de rapportages verder te verbeteren, blijft DNB incidenteel een terugkoppeling geven, gericht op een bepaald onderwerp. Verder worden de geautomatiseerde controles geleidelijk uitgebreid. Dit betekent dat beleggingsondernemingen in de komende tijd nieuwe feedback kunnen krijgen.

> Terug naar de Nieuwsbrief