Kort nieuws

Nieuwsbericht
Datum 30 juni 2015

Onderwerpen van de korte nieuwsberichten zijn dit keer: Opzetten beveiligde e-mailverbinding met DNB, Nieuwe versie Leidraad WWFT en SW gepubliceerd, E-line DNB langer open, Digitaal bezwaar maken, Nieuwsvoorziening DNB inzake financiële sancties.

Kort nieuws

Opzetten beveiligde e-mailverbinding met DNB
DNB streeft ernaar om bedrijfsgevoelige informatie altijd via beveiligde e-mail uit te wisselen met de instellingen die onder haar toezicht staan. Reden is dat onbeveiligde e-mail onvoldoende garantie biedt dat de informatie-uitwisseling rechtstreeks verloopt zonder tussenkomst van onbevoegden.

DNB is een project gestart voor de realisatie van beveiligde e-mailverbindingen met de onder toezicht staande instellingen. Indien uw instelling hierover nog niet beschikt, kan DNB u binnenkort verzoeken dit te realiseren.

DNB ondersteunt meerdere vormen van beveiligde e-mail. In de bijlage worden de verschillende mogelijkheden kort beschreven. Welke oplossing voor u het meest geschikt is, zal afhangen van uw specifieke voorkeuren en de financiële en organisatorische consequenties voor uw instelling.

Meer lezen?
Kijk hier in Open Boek .

Nieuwe versie Leidraad WWFT en SW gepubliceerd
In april 2015 heeft DNB de nieuwste versie van de Leidraad WWFT en SW gepubliceerd. Deze Leidraad gaat in op diverse onderwerpen, zoals de risicogeoriënteerde benadering van de integriteitregelgeving, het cliëntenonderzoek, monitoring, melding van ongebruikelijke transacties, training en opleiding en sanctiemaatregelen. De Leidraad is gewijzigd naar aanleiding van wijzigingen in de WWFT per 1-1-2015. Tevens zijn een aantal aanvullingen aangebracht naar aanleiding van de ervaringen uit het toezicht van het afgelopen jaar. De Leidraad is in het Nederlands en in het Engels beschikbaar.

Meer lezen? Kijk hier in Open Boek:

E-line DNB langer open
Meer dan achttienduizend rapporteurs van instellingen maken intensief gebruik van e-Line DNB. De rapportages die zij indienen worden ‘s avonds en ‘s nachts in de DNB-systemen verwerkt. Tijdens dat verwerkingsproces is het niet mogelijk nieuwe data aan te leveren. Daarom kan niet 24/7 gerapporteerd worden. Op verzoek van de instellingen heeft DNB de openingstijden verruimd van 18.00 uur naar 22.00 uur op werkdagen.

De verruimde openstelling van e-Line is een pilot. Over zes maanden vindt een evaluatie plaats en besluit DNB of de verlengde openstelling permanent wordt.

Digitaal bezwaar maken
U kunt voortaan digitaal een bezwaarschrift indienen bij DNB. Dit kan via de website: www.dnb.nl/bezwaarmaken .

Als u het niet eens bent met een besluit van DNB, kunt u als belanghebbende bezwaar maken tegen dat besluit door een bezwaarschrift in te dienen. Tot op heden bood DNB de mogelijkheid een bezwaarschrift per post of per fax in te dienen. Vanaf heden is het ook mogelijk om dit digitaal te doen. Dit kan via de website: www.dnb.nl/bezwaarmaken . Hier vindt u het formulier, waarmee u uw bezwaarschrift elektronisch naar DNB kunt verzenden.

Werkwijze
U moet het bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage bij het formulier verzenden. Uw bezwaarschrift moet een ingescande handtekening bevatten. Dat doet u door het bezwaarschrift te printen, met de pen te ondertekenen en vervolgens het ondertekende formulier te scannen en op te slaan in pdf-formaat.

Nieuwsvoorziening DNB inzake financiële sancties
Het is van belang u goed op de hoogte te stellen van de actuele ontwikkelingen rondom financiële sancties. Regelmatig worden nieuwe en gewijzigde EU-verordeningen gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. En de aanwijzingsbesluiten op grond van Nederlandse sanctieverordeningen worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Nieuwsservices van DNB
Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze ontwikkelingen op de voet te volgen en indien nodig direct tot actie over te gaan. DNB volgt de actuele ontwikkelingen in de sanctieregelgeving op de voet. Zij biedt u meerdere nieuwsservices:

  • Open Boek Toezicht.  Hier vindt u algemene informatie over de sanctieregelgeving. Ook zijn hier links naar de regelgeving en relevante downloads, zoals het meldformat alsmede de Leidraad Wwft & SW.
  • Een mailservice waarmee DNB u informeert over nieuwe en gewijzigde regelgeving. U kunt zich hiervoor aanmelden via Open Boek Toezicht . DNB adviseert u een abonnement te nemen op deze nieuwsvoorziening. Tweets: DNB heeft een twitteraccount specifiek voor nieuwe en gewijzigde regelgeving. Advies is dit te volgen via @DNB_NL_SANCTIES.

Natuurlijk kunt u ook meer toezichtgerelateerde vragen stellen. Mail hiervoor: sancties@dnb.nl .

Noot: als toezichthouder kan en mag DNB geen advies geven.

> Terug naar de Nieuwsbrief