Nieuwsbrief Beleggingsondernemingen juni 2015

Nieuwsbericht
Datum 30 juni 2015
In dit nummer: Beleid DNB bij kapitaaltekorten, Resultaten DNB-onderzoek vastekosteneis, Verbetering rapportagekwaliteit, Tijdige aanlevering rapportages, Kort nieuws

Beleid DNB bij kapitaaltekorten

DNB heeft actie ondernomen om het aantal overtredingen te verlagen met de introductie van een nieuwe beleidsregel ICAAP en nieuw handhavingsbeleid bij kapitaaltekorten. Lees meer

Weegschaal

Resultaten DNB-onderzoek vastekosteneis

DNB onderzocht hoe beleggingsondernemingen de vastekosteneis berekenen. Daaruit komen negen aandachtspunten naar voren. Lees meer

Verbetering rapportagekwaliteit

DNB blijft samen met de beleggingsondernemingen werken aan een verdere verbetering van de kwaliteit van rapportages. Lees meer

Vergunningaanvraag

Tijdige aanlevering rapportages

DNB verzoekt de volgende stukken tijdig te verstrekken: gecertificeerde jaarrekening, accountantsverslag en management letter. Lees meer

Kort nieuws

Onderwerpen van de korte nieuwsberichten zijn dit keer: Opzetten beveiligde e-mailverbinding met DNB, Nieuwe versie Leidraad WWFT en SW gepubliceerd, E-line DNB langer open, Digitaal bezwaar maken, Nieuwsvoorziening DNB inzake financiële sancties. Lees meer

Kort nieuws