Ontwikkelingen invoering PSD2

Nieuwsbericht
Datum 25 april 2018

DNB geeft een overzicht van de recente ontwikkelingen rond de invoering van PSD2.

Ontwikkelingen invoering PSD2

Omzetten PSD1- naar PSD2-vergunning

Betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen die in het bezit zijn van een PSD1-vergunning verkrijgen ambtshalve een PSD2-vergunning als DNB voor 13 juli 2018 over het bewijsmateriaal beschikt dat aan de nieuwe vergunningseisen wordt voldaan. DNB heeft daarom de betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen gevraagd uiterlijk op 1 april een informatiepakket te sturen voor de omzetting van de vergunning naar een PSD2-vergunning. DNB heeft inmiddels van bijna alle instellingen het informatiepakket ontvangen. Een eerste blik leert dat er over het algemeen uitgebreide pakketten zijn aangeleverd, maar dat er in veel gevallen aanvullende informatie benodigd is om de inhoudelijke beoordeling te kunnen uitvoeren. Daarom zijn vervolgvragen en verzoeken om aanvullende informatie richting de betreffende instellingen gestuurd. Meerdere vragenrondes kunnen volgen. DNB streeft ernaar om de instellingen zo snel mogelijk over de uitkomst van de beoordeling te informeren, met als uiterste communicatiedatum 13 juli 2018. Bij een positief oordeel verstrekt DNB vervolgens de PSD2-vergunning, zodra de implementatie van PSD2 in Nederlandse wetgeving dit mogelijk maakt.

Nieuwe vragen

DNB heeft drie nieuwe Q&A’s in Open Boek gepubliceerd over:

  • opvolging aanbevelingen European Banking Authority aan toezichthouders over de overgang van PSD1 naar PSD2
  • alternatief voor beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • rekeninginformatiedienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten.

Lees hier verder

> Terug naar de nieuwsbrief