Samenwerking belangrijk voor goede werking betalingsverkeer

Nieuwsbericht
Datum 25 april 2018

DNB adviseert betaalinstellingen samen te werken op het gebied van de veiligheid van het betalingsverkeer.

Samenwerking belangrijk voor goede werking betalingsverkeer

Het delen van informatie tussen instellingen over bijvoorbeeld DDoS-aanvallen kan ervoor zorgen dat de gehele sector deze risico’s beter kan mitigeren. DNB raadt daarom aan samenwerkingsverbanden op te zoeken en te gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld via de Betaalvereniging en het Financial Institutes – Information Sharing and Analysis Center (FI-ISAC).

Goede werking betalingsverkeer

Volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) moeten betaalinstellingen de goede werking van het betalingsverkeer waarborgen; dat geldt eveneens voor afwikkelondernemingen, banken en elektronischgeldinstellingen. Een verstoring van het betalingsverkeer kan namelijk maatschappelijke onrust creëren. DNB verwacht dan ook dat betaalinstellingen zorgen voor een beschikbaar, betrouwbaar en veilig betalingsverkeer.

Normen

De Regeling Oversight goede werking betalingsverkeer stelt normen voor de invulling van het vereiste van het waarborgen van de goede werking van het betalingsverkeer. De Regeling geldt voor instellingen die meer dan zestig miljoen transacties per jaar verwerken. Ook voor instellingen die minder transacties verwerken, biedt de Regeling inzicht in de verwachtingen van DNB over het functioneren van het betalingsverkeer.

> Terug naar de nieuwsbrief