Onderzoek naar integriteitsrisico’s

Nieuwsbericht
Datum 25 april 2018

DNB doet in 2018 opnieuw sectorbreed onderzoek naar de integriteitsrisico’s bij betaalinstellingen en money transfer organisaties.

Onderzoek naar integriteitsrisico’s

In 2016 en 2017 heeft DNB betaalinstellingen en money transfer organisaties (MTO’s) verzocht een vragenlijst in te vullen over hun integriteitsrisico’s en de beheersing daarvan. Daarmee kan DNB risicogebaseerd toezicht houden op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Sanctieregelgeving en op de bepalingen over de integere bedrijfsvoering in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Analyse risico’s

Aan de hand van de verzamelde gegevens over klanten, producten en transacties krijgt DNB een goed beeld van de sectorbrede ontwikkelingen. Daarnaast kan DNB voor alle individuele betaalinstellingen en MTO’s een integriteitsrisicoprofiel opstellen. Daarmee heeft DNB per instelling zicht op de inherente integriteitsrisico’s, zoals bijvoorbeeld witwasrisico’s wegens politically exposed persons (PEP’s) of transacties met hoogrisicolanden. Ook heeft DNB zicht op de beheersingsmaatregelen van de instellingen. DNB gebruikt de uitkomsten van de vragenlijst bij de periodieke risicoanalyses en het definiëren van (vervolg)onderzoeken naar het voorkomen van terrorismefinanciering en de naleving van de sanctiewet in 2018 en 2019.

Integriteitsrisico’s

Ook dit jaar vraagt DNB aan de hand van een vragenlijst bij betaalinstellingen en MTO’s gegevens op om de integriteitsrisico’s in kaart te brengen. De vragenlijst zal in juni worden verzonden.

> Terug naar de nieuwsbrief