Nieuwsbrief Betaalinstellingen april 2018

Nieuwsbericht
Datum 25 april 2018

In dit nummer: Van regel tot handreiking; Ontwikkelingen invoering PSD2; Samenwerking belangrijk voor goede werking betalingsverkeer; Onderzoek naar integriteitsrisico’s; Rondetafelbijeenkomst met money transfer organisaties; Toezichtkalender uitvragen betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen.

Van regel tot handreiking

‘We gaan het consultatie-instrument breder inzetten’. Een gesprek met Olaf Sleijpen, divisiedirecteur Toezicht Beleid. Lees meer

Olaf Sleijpen

Ontwikkelingen invoering PSD2

DNB geeft een overzicht van de recente ontwikkelingen rond de invoering van PSD2. Lees meer

Samenwerking belangrijk voor goede werking betalingsverkeer

DNB adviseert betaalinstellingen samen te werken op het gebied van de veiligheid van het betalingsverkeer. Lees meer

Samenwerking belangrijk voor goede werking betalingsverkeer

Onderzoek naar integriteitsrisico’s

DNB doet in 2018 opnieuw sectorbreed onderzoek naar de integriteitsrisico’s bij betaalinstellingen en money transfer organisaties. Lees meer

Rondetafelbijeenkomst met money transfer organisaties

Na een succesvolle ronde tafel in 2017 organiseert DNB in juni 2018 een nieuwe rondetafelbijeenkomst voor money transfer organisaties (MTO’s). Lees meer

Rondetafelbijeenkomst met money transfer organisaties

Toezichtkalender uitvragen betaalinstellingen en elektronisch-geldinstellingen

Het helpt om te weten welke informatieverzoeken wanneer komen. DNB biedt u een actueel overzicht. Lees meer