Van regel tot handreiking

Nieuwsbericht
Datum 25 april 2018

‘We gaan het consultatie-instrument breder inzetten’. Een gesprek met Olaf Sleijpen, divisiedirecteur Toezicht Beleid.

Olaf Sleijpen

DNB heeft het proces rond haar beleidsuitingen onder de loep genomen. Waarom?
‘Aanleiding vormen de veelheid aan nieuwe wetten en regels sinds de crisis én de aanbevelingen uit een interne audit. We willen de rol van de stakeholders – waaronder de financiële sector – vergroten in ons proces van het opstellen van regelgeving. Daarvoor gaan we het consultatie-instrument breder inzetten. Dat doen we standaard al voor alle beleidsregels; dat gaan we uitbreiden met publieke en informele consultaties voor Q&A’s van DNB. Tevens gaan we voortaan impactanalyses doen wat kan helpen bij het finetunen van regelgeving. Dat is in lijn met wat andere nationale en internationale toezichthouders zoals ECB, EBA en EIOPA doen. Overigens geldt dit meer voor pensioenfondsen en verzekeraars en in mindere mate voor de bancaire sector. Door de komst van het SSM wordt namelijk veel bancaire regelgeving op Europees niveau vastgesteld. De ECB speelt hier als Europese toezichthouder een belangrijke rol in, kent haar eigen beleidsvormingsproces en communiceert hier dan ook over.’ 

Wat merkt de sector hiervan?
‘De sector wordt vaker geconsulteerd, vooral voor Q&A’s. We nemen de input van de sector serieus. Ervaring leert dat we heel vaak punten overnemen. Niet alles, maar we leggen ook uit waarom we dat niet doen. Het heeft dus absoluut zin om te reageren bij consultatierondes.’

DNB kent vier soorten beleidsuitingen. Wat betekenen die voor de instellingen?
‘We onderscheiden de verschillende beleidsuitingen naar de mate waarin instellingen en DNB eraan gehouden zijn: dat varieert van regel tot handreiking. In toezichthouderregels geeft DNB een nadere uitwerking van een wettelijke bepaling. Met beleidsregels en Q&A’s geven we een nadere invulling van een open norm. In Q&A’s beantwoorden we specifieke vragen van de sector over de interpretatie en naleving van de wet- en regelgeving. In de good practices geven we guidance en voorbeelden waarvan wij zeggen “doe er je voordeel mee. Je kunt het zo doen, maar je bent hiertoe niet verplicht”.’

Nog tips?
'We publiceren alle beleidsuitingen op Open Boek Toezicht. Een bezoeker kan bij elke pagina een reactie geven, een vraag stellen of een opmerking maken. Zo nodigt Open Boek Toezicht uit tot een soort continue consultatie. Wij zien graag dat stakeholders daarvan meer gebruik gaan maken.’

Onder de downloads vindt u een overzicht van de vier soorten beleidsuitingen van DNB.

> Terug naar de nieuwsbrief