Nieuwsbrief Betaalinstellingen december 2017

Nieuwsbericht
Datum 20 december 2017
In dit nummer: Toezicht in 2018: prioriteiten en onderzoeken; PSD2: een update; Vraag eHerkenning aan voor Digitaal Loket Toezicht; Thematisch onderzoek naar risicomanagement bij uitbesteding; Stand van zaken nieuwe integriteitswetgeving; Kort nieuws 

Toezicht in 2018: prioriteiten en onderzoeken

DNB heeft de Toezicht Vooruitblik 2018 vastgesteld. Tijmen Daniƫls, programmamanager PSD2, vertaalt dit naar het toezicht op de betaalinstellingen. Lees meer

Tijmen Daniels

PSD2: een update

DNB organiseert een nieuw PSD2-seminar. Ook biedt DNB alvast een inkijkexemplaar van het vergunningsformulier zodat nieuwe aanvragers zich kunnen voorbereiden op PSD2. Lees meer

Vraag eHerkenning aan voor Digitaal Loket Toezicht

Een eHerkenningsmiddel is nodig voor de aanvraag van vergunningen en bestuurderstoetsingen via het Digitaal Loket Toezicht. Lees meer

Digitaal Loket Toezicht

Thematisch onderzoek naar risicomanagement bij uitbesteding

Als uitkomst van het onderzoek naar uitbesteding heeft DNB good practices opgesteld hoe instellingen de interne controle op uitbesteding goed regelen. Deze worden binnenkort gepubliceerd. Lees meer

Stand van zaken nieuwe integriteitswetgeving

De invoering van de vierde anti-witwasrichtlijn en het UBO-register zijn van belang voor betaalinstellingen. Een overzicht van de stand van zaken. Lees meer

Integriteitsanalyse

Kort nieuws

Hierin aandacht voor: Aanleveren prudentiƫle rapportages 2017; Toezichtkalender betaal- en elektronischgeldinstellingen Lees meer