Melden grote incidenten verplicht

Nieuwsbericht
Datum 19 december 2018

Betaaldienstaanbieders moeten grote operationele of veiligheidsincidenten melden bij DNB conform de EBA-richtsnoer.

E-mail

Op 27 juli 2017 heeft de Europese Bankenautoriteit (EBA) de richtsnoer gepubliceerd voor het melden van grote operationele en veiligheidsincidenten. Dit naar aanleiding van de herziene richtlijn PSD2. Per implementatiedatum van PSD2 in de Nederlandse wetgeving worden alle betaaldienstaanbieders verplicht grote operationele of veiligheidsincidenten conform de richtsnoer bij DNB te melden. De EBA-richtsnoer biedt betaaldienstaanbieders de criteria om de relevantie van een incident te beoordelen.

Digitaal loket toezicht

Nederlandse betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen wordt gevraagd incidenten te melden bij DNB via het Digitaal Loket Toezicht (DLT). Daarvoor moeten zij gebruik maken van het meldingsformulier zoals vermeld in Annex 1 van de EBA Guidelines on Major Incident Report. Dit formulier is via DLT te downloaden. Als het formulier bij DNB is ingediend, verzorgt DNB dat dit wordt gedeeld met de EBA en de ECB conform de verplichting uit de EBA-richtsnoer.

eHerkenning

Het DLT maakt gebruik van eHerkenning voor authenticatie en machtiging. Let op: om het DLT te kunnen gebruiken dient u geautoriseerd te zijn voor de webdienst ‘Toezicht aanvragen’. Meer informatie over DLT en eHerkenning vindt u op DLT website. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met uw toezichthouder en/of mailen naar infobetaalinstelling@dnb.nl.


> Terug naar de nieuwsbrief