Nieuwsbrief Betaalinstellingen februari 2019

Nieuwsbericht
Datum 28 februari 2019

In dit nummer: Toezicht in 2025: innovatie door data & machine learning; Update PSD2; Reikwijdte vergunningplicht betaaldiensten; Uitnodiging informatiebijeenkomst toetsingen; Kalender uitvragen.

Toezicht in 2025: innovatie door data & machine learning

“Met slimme tools kunnen toezichthouders de minder zichtbare trends uit data halen en het gesprek aangaan met de instellingen.” Een gesprek met Patrick de Neef. Lees meer

Patrick de Neef

Update PSD2

Op 19 februari 2019 is PSD2 in Nederland in werking getreden. Partijen kunnen nu bij DNB een PSD2-vergunning aanvragen. Lees meer

Reikwijdte vergunningplicht betaaldiensten

DNB verschaft duidelijkheid over de reikwijdte van de vergunningplicht voor ondernemingen die betaaldiensten als nevendienst verrichten. Lees meer

DNB gevel

Uitnodiging informatiebijeenkomst toetsingen

DNB organiseert maandagmiddag 15 april een informatiebijeenkomst over toetsingen. Vanaf 14.00 uur staat de koffie klaar. Lees meer

Kalender uitvragen

DNB biedt een actueel overzicht van de uitvragen aan betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen. Lees meer

Informatie