Nieuwe informatiebeveiligings monitor

Nieuwsbericht
Datum 20 mei 2020

DNB biedt de sector wederom de jaarlijkse Informatiebeveiligingsmonitor aan. De IB-monitor is in 2019 voor het eerst gepubliceerd en wordt nu voor de tweede keer uitgebracht.

De IB-monitor is een interactieve pdf met dit jaar als belangrijkste boodschap de hieronder genoemde waarnemingen over Informatiebeveiliging voor de financiële instellingen. Basis voor de IB-monitor zijn de in 2019 uitgevoerde onderzoeken bij financiële instellingen, aangevuld met waarnemingen uit andere bronnen zoals informatie uit het TIBER-programma.

Gezien de huidige situatie is in de IB-monitor ook een reflectie opgenomen over de specifieke risico’s die door de COVID-19-pandemie naar voren komen. Deze informatie is onder meer gebaseerd op recente gesprekken met instellingen en diverse achterliggende service providers.

Verder geeft de IB-monitor een vooruitblik, waarin is aangegeven welke onderzoeksmethoden met betrekking tot het onderwerp informatiebeveiliging en cybersecurity DNB de komende jaren hanteert.

Waarnemingen

Belangrijke waarnemingen in de informatiebeveiligingsmonitor zijn:

  • Cyberhygiëne en met name vulnerability management blijven cruciaal
  • Testen van maatregelen draagt bij aan continu verbeteren van cyberweerbaarheid
  • Geef met uitbesteden niet de verantwoordelijkheid uit handen, blijf zelf in control
  • Preventie alleen is niet genoeg, de focus verschuift naar detectie en response
  • Wees u bewust van de rol die u als bestuurder heeft bij informatiebeveiliging
  • Hou rekening met specifieke risico’s die naar aanleiding van de pandemie COVID-19 naar voren komen.

Hier kunt u de informatiebeveiligingsmonitor onder downloaden.

Vervolgstappen

De komende jaren hanteert DNB verscheidene onderzoeksmethoden met betrekking tot het onderwerp informatiebeveiliging en cybersecurity binnen de sector. De onderzoeksmethoden geven invulling aan risicogebaseerd toezicht en hebben een onderling versterkend effect.

Naast deze onderzoeksmethoden zal DNB de komende periode ook nadrukkelijk aandacht besteden aan onderlinge samenwerking tussen financiële instellingen, wat DNB als essentieel ziet voor de financiële sector om cyberdreigingen het hoofd te bieden.

Meer informatie

Relevante informatie is beschikbaar via deze links:


> Terug naar de Nieuwsbrief