Tijdige aanlevering jaarrekening 2019

Nieuwsbericht
Datum 20 mei 2020

DNB verzoekt betaal- en elektronischgeldinstellingen de jaarrekening en de bijbehorende stukken aan te leveren.

Cloud computing

Volgens de Wet op het financieel toezicht moeten betaal- en elektronischgeldinstellingen binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, dus voor het boekjaar 2019 uiterlijk op 30 juni 2020, het volgende aanleveren: de jaarrekening, het bestuursverslag en de gegevens bedoeld in de artikelen 361, 391 en 392 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Daarnaast verzoekt DNB betaal en elektronischgeldinstellingen – indien van toepassing – ook het accountantsverslag en de managementletter van de externe accountant op te sturen. DNB maakt hiervan gebruik voor het toezicht en kan daarmee beter inzicht verkrijgen in de beheerste en integere bedrijfsvoering van de onderneming.

Nieuw is dat het aanleveren van de jaarrekening en bijbehorende stukken dit jaar bij voorkeur plaatsvindt via het onderdeel ‘organisatiegegevens’ binnen het Digitaal Loket Toezicht (DLT) van DNB. Zie ook het artikel verder op in deze nieuwsbrief.


> Terug naar de Nieuwsbrief